Predmet: Matematičke metode 1 (06 - GG00)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..


Predmeti kojima je preduslov predmet Matematičke metode 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematičke metode 2dane
Matematičke metode 3dane
Dejstva na objektedane
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti matematičke algebre i analize.
Student je kompententan da u daljem obrazovanju u stručnim predmetima koristi stečena znanja,pravi, analizira i rešava matematičke modele.
Polje realnih i kompleksnih brojeva. Determinante i sistemi linearnih jednačina. Matrice i matrični račun. Vektorska algebra u prostoru . Analitička geometrija u prostoru-prava, ravan. Polinomi i racionalne funkcije. Nizovi. Realne funkcije jedne realne promenljive -granična vrednost; neprekidnost; diferencijalni račun i primena.
Predavanja; Računske vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva koji se ilustruje primerima. Na vežbama se rade karakteristični zadaci radi produbljivanja razumevanja datog gradiva. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju konsultacije na kojima je studentima omogućeno da pojasne gradivo. Delovi gradiva koji čini logičku celinu polažu se u vidu dva dela. Prvi deo gradiva: polje realnih i kompleksnih brojeva, determinante i sistemi linearnih jednačina, matrice i matrični račun,vektorska algebra u prostoru i analitička geometrija u prostoru-prava, ravan. Polinomi i racionalne funkcije. Drugi deo gradiva : nizovi, realne funkcije jedne realne promenljive -granična vrednost; neprekidnost; diferencijalni račun i primena.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
J. Nikić, L.ČomićMatematika jedan1998Stylos, Novi SadSrpski jezik
T. Grbić i drugiZbirka rešenih zadataka iz matematike I2004Stylos, Novi SadSrpski jezik
N. Adžić i drugiZbirka rešenih zadataka sa pismenih ispita iz matematike I1991Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Praktični deo ispita - zadacineda60.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Uzelac dr Zorica
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Teofanov dr Ljiljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dedeić dr Jovana
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Obradović Jovana
Asistent

Auditorne vežbe