Predmet: Diskretna matematika (17 - SE0009)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 15.11.2012..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Algebradada
Osnovni cilj predmeta jeste osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti klasičnih kombinatornih objekata, neklasičnih kombinatornih objekata i teorije grafova. Studenti će učiti da klasifikuju probleme iz kombinatorike, a zatim i da ih ih rešavaju koristeći poznate kombinatorne metode, kroz usvajanje teorijskih znanja i rešavanje praktičnih primera. Kroz učenja poznatih pojmova i tvrđenja iz teorije grafova, student će biti osposobljen da postavlja grafovske modele iz primena u drrugim disciplinama (npr. računarstvu i transportu). Osobine grafova biće precizno matematički dokazane, sa ciljem da student ovlada tehnikama dokazivanja.
Kao ishod predmeta, studenti će posedovati osnovna znanja iz oblasti klasičnih kombinatornih objekata, neklasičnih kombinatornih objekata i teorije grafova, uz čega će njihova sposobnost apstraktnog razmišljenja i veština dokazivanja biti u velikoj meri unapređena. Studenti će biti sposobni da prepoznaju kombinatorike objekte i da ih rešavaju poznatim metodama, kao i da postavlja grafovske modele iz primene.
Klasični kombinatorni objekti (permutacije, varijacije i kombinacije sa i bez ponavljanja), particije skupova, Stirlingovi brojevi, rekurentne formule, generativne funkcije, osnovni pojmovi teorije grafova, povezanost grafova, specijalne klase grafova, izomorfizam grafova, matrice susedstva, operacije nad grafovima, stabla, planarni grafovi, Ojlerovi i Hamiltonovi grafovi.
Predavanja se izvode dinamično i interaktivno. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim i reprezentativnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju redovne konsultacije i grupne konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Tošić RatkoKombinatorika1999Univezitet u Novom SaduSrpski jezik
I. Bošnjak, D. Mašulović, V. Petrović, R. TošićZbirka zadataka iz teorije grafova2006Univerzitet u Novom Sadu, Novi SadSrpski jezik
Robin J. WilsonIntroduction to Graph Theory1996Robin WilsonEngleski
D. Mašulović, M.PechZbirka zadataka iz kombinatorike2015<Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatikuSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Pantović dr Jovanka
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Teofanov dr Ljiljana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ciganović Radojka
Asistent

Auditorne vežbe