Predmet: Algebra (17 - SE0002)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..


Predmeti kojima je preduslov predmet Algebra

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Diskretna matematikadada
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti elementarne, opšte, apstraktne i linearne algebre, kao i iz osnova klasične kombinatorike. Cilj predmeta je da kod studenta razvije poseban nacin ramisljanja pri proučavanju principa linearne algebra i njene primene. To znanje je temelj za bolje razumevanje stručne literature i za uspešan nastavak u studijama.
Stečena znanja koriste se u daljem obrazovanju i u strucnim predmetima, konstruišu se i rešava matematički modeli iz strucnih predmeta koristeci gradivo ovoga predmeta. Na osnovu stečenih zananja studenti umeju da primene metode linearne algebre i da izaberu algoritme za rešavnje budućih problema iz stručnih predmeta.
Predavanja (teorijska nastava). Logika, relacije, funkcije, Bulova algebra, grupe, prsteni, polja, polinomi, kompleksni brojevi, konačna polja, slobodni vektori, analitička geometrija u prostoru (vektorski!), determinate, sistemi linearnih jednačina, vektorski prostori, matrice, karakteristični koreni i vektori. Prakticna nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajuci primeri i testovi sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode dinamično i interaktivno. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim i reprezentativnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju redovne konsultacije i grupne konsultacije. Deo gradiva, koji cini logičku celinu,može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledećih 2 modula (prvi modul: relacije, funkcije, Bulova algebra, grupe, prsteni, polja, polinomi,kompleksni brojevi, konačna polja, slobodni vektori, analitička geometrija u prostoru (vektorski!);drugi modul: determinate, sistemi linearnih jednačina, vektorski prostori, matrice,karakteristicči koreni i vektori. Teorijski deo se polaže kroz test (eliminacioni i osnovni), prakticni deo kroz pet ozbiljnih zadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Doroslovački, R.Elementi opšte i linearne algebre2006Alfa-graf NS, Novi SadSrpski jezik
Doroslovački, R., Nedović, Lj.Zbirka ispitnih zadataka iz diskretne matematike : 1985-20062006ALFA-GRAF, Novi SadSrpski jezik
Doroslovački R., Nedović LJ.Testovi iz diskretne matematike i linearne algebre2009Novi SadSrpski jezik
Doroslovački, R.Principi algebre, opšte, diskretne i linearne2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Doroslovački dr Ksenija
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Prokić Ivan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Jankov Dunja
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Jankov Dunja
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Čolić-Oravec Jelena
Docent

Računarske vežbe