Predmet: Odabrana poglavlja iz fizike (06 - DZ01F)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB12
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje znanja iz oblasti fizike koje se primenjuju u savremenoj tehnici.
Stečena znanja omogućavaju pravljenje modela za rešavanje problema u praksi i uključivanje u naučno-istraživački rad iz odgovarajućih oblasti.
U zavisnosti od opredeljenja, student u dogovoru sa rukovodiocem programa, bira neki od predloženih modula: 1. Laseri; Primene u tehnici 2. Kvantni tunel-efekat i primene 3. Kvantne tačke, žice i tube; Primene u nanotehnologijama 4. Novi materijali; amorfni materijali; spinska stakla 5. Biološki i veštački polimeri i primene u nanotehnologijama 6. Numeričke metode statističke fizike; Generatori slučajnih brojeva; Monte Carlo simulacije
Predavanja (komentor sa studentom bira jedan ili više modula u zavisnosti od obima modula). Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Izlaganje teorijskog dela propraćeno je odgovarajućim primerima. Pored predavanja redovno se održavaju i konsultacije. Kroz studijski istraživački rad student, proučavajući naučne časopise i ostalu literaturu, samostalno produbljuje gradivo sa predavanja. Uz rad sa nastavnikom student se osposobljava za samostalno pisanje naučnog rada.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
K. Binder, D.W. HeermannMonte Carlo Simulation in Statistical Physics1988Springer-VerlagEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Budinski-Petković dr Ljuba
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kozmidis-Luburić dr Uranija
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kozmidis-Petrović dr Ana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Satarić dr Miljko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Samardžić dr Selena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vučinić-Vasić dr Milica
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lončarević dr Ivana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ilić dr Dušan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stojković dr Ivana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Samardžić dr Selena
Redovni profesor

Studijski istraživački rad
Nedostaje slika

Lončarević dr Ivana
Redovni profesor

Studijski istraživački rad
Nedostaje slika

Vučinić-Vasić dr Milica
Redovni profesor

Studijski istraživački rad
Nedostaje slika

Satarić dr Miljko
Redovni profesor

Studijski istraživački rad
Nedostaje slika

Kozmidis-Petrović dr Ana
Redovni profesor

Studijski istraživački rad
Nedostaje slika

Kozmidis-Luburić dr Uranija
Redovni profesor

Studijski istraživački rad
Nedostaje slika

Budinski-Petković dr Ljuba
Redovni profesor

Studijski istraživački rad
Nedostaje slika

Ilić dr Dušan
Vanredni profesor

Studijski istraživački rad
Nedostaje slika

Stojković dr Ivana
Vanredni profesor

Studijski istraživački rad