Predmet: Matematika 2 (06 - Z106)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematika 1dane

Predmeti kojima je preduslov predmet Matematika 2

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Statističke metodedane
Usvajanje osnovnih znanja iz više matematike i osposobljavanje studenata za apstraktno mišljenje i primenu stečenih znanja u drugim opštim i stručnim predmetima. Razvijanje tehnike računanja koja se koristi u praktičnim problemima, projektima i stručnim predmetima.
Stecena znanja koristi u daljem obrazovanju i u strucnim predmetima pravi i rešava matematicke modele koristeci stečeno matematičko znanje. Osposobljnost studenata za logičko mišljenje i zaključivanje na osnovu rezultata analize podataka.
Realne funkcije jedne promenljive. Granične vrednosti funkcija. Ispitivanje i analiza toka funkcije i crtanje njenog grafika. Realne funkcije više promenljivih. Parcijalni izvodi, totalni diferencijal. Diferencijalni račun. Primena izvoda funkcija. Integralni račun. Primena integralnog računa. Diferencijalne jednačine prvog reda. Diferencijalne jednačine višeg reda. Uvod u teoriju redova.
Predavanja i vežbe. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, polaže sei u toku nastavnog procesa u obliku kolokvijuma (zadaci i test iz teorije). Tokom nastavnog procesa studenti dobijaju domaće zadatke koje rešavaju samostalno ili po grupama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Nevenka AdžićMatematika za Arhitektonski odsek i srodne struke2006FTNSrpski jezik
Jovanka Nikić, Lidija ČomićMatematika jedan, deo 12005FTNSrpski jezik
Irena Čomić, Aleksandar NikolićDiferencijalne jednačine2005FTNSrpski jezik
Nevenka AdžićZbirka rešenih zadataka iz matematike za Arhitektonski odsek1998FTNSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada20.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nikolić Aleksandar

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić dr Tibor
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čolić Oravec Jelena
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Bajić Papuga Buda
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Milićević Srđan
Docent

Auditorne vežbe