Predmet: Engleski jezik - niži srednji (06 - EJ02L)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastEngleski jezik
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Engleski jezik - osnovnineda

Predmeti kojima je preduslov predmet Engleski jezik - niži srednji

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Engleski jezik - srednjineda
Engleski jezik za GRID 1neda
Proširivanje osnove engleskog jezika: proširivanje vokabulara vezanog za svakodnevne situacije, usvajanje osnovnih prefiksa i sufiksa, složenica i kolokacija, proširivanje upotrebe glagolskih vremena, usvajanje složenijih rečeničnih konstrukcija.
Studenti su sposobni da koriste govorni i pisani engleski jezik u svakodnevnim situacijama koristeći širi fond reči i složenije rečenične konstrukcije.
Tvorba reči (prefiksi, sufiksi, složenice), neki frazalni glagoli, kolokacije. Proširivanje upotrebe glagolskih vremena (Present Continuous, Present Perfect Simple i Continuous, Past Perfect, Past Continuous, future forms). Usvajanje većeg broja nepravilnih glagola. Prvi i drugi kondicional.
Zastupljen je komunikativni metod, budući da su ciljevi i sadržaji usmereni ka komunikaciji, koja je veoma kompleksna. Ovom metodom ravnomerno se razvijaju sve jezičke sposobnosti. Akcenat je na aktivnosti studenata u toku časa, njihovoj interakciji sa nastavnikom i među sobom.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
John and Liz Soars New Headway Pre-Intermediate2002Oxford University Press, OxfordEngleski
John EastwoodOxford English Grammar Intermediate2006Oxford University Press, OxfordEngleski
Grupa autoraOxford English -Serbian Dictionary2006Oxford University PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mirović Ivana
Nastavnik stranih jezika

Predavanja
Nedostaje slika

Bogdanović dr Vesna
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Gak dr Dragana
Docent

Predavanja