Predmet: Laboratorija iz električnih mašina (06 - EOS14)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Električne mašine i uređajidada
Osnovni cilj predmeta je sticanje znanja o osnovnim karakteristikama električnih mašina, i načinu merenja i ispitivanja tih karakteristika.
- poznavanje svih vrsta električnih mašina i njihovih osnovnih karakteristika; - poznavanje načina snimanja raziličitih karakteristika električnih mašina; - poznavanje metoda i merne opreme za proveru raziličitih karakteristika i parametara električnih mašina.
Uvod (Osnovne vrste ispitivanja. Ispitivanja tokom proizvodnje, završna ispitivanja. Zvanične pismene isprave pri ispitivanju električnih mašina. Opšti - vizuelni pregled mašine). Merenje električnih i neelektričnih veličina (temperatura, brzina, moment). Stanje praznog hoda, kratkog spoja, opterećenje kod električnih mašina. Metode provere zagrevanja i stepen iskorištenja električnih mašina. Ispitivanje asinhronih mašina (merenje otpornosti izolacije namotaja, merenje otpornosti provodnika namotaja, ogled motorskog praznog hoda, ogled motorskog kratkog spoja, ogled opterećenja - merenje stepena korisnog dejstva, određivanje spolje karakteristike u motorskom režimu rada, indirektna metoda određivanja gubitaka snage). Ispitivanje sinhronh mašina (ogled generatorskog praznog hoda, ogled generatorskog kratkog spoja, određivanje sinhronih reaktansi). Ispitivanje mašina jednosmerne struje (merenje otpora provodnika namotaja, ogled generatosrkog praznog hoda, određivanje gubitaka i stepena korisnog dejstva indirektnom metodom). Ispitivanje transformatora (merenje otpornosti provodnika namotaja, ogled zagrevanja, ogled dielektrične izdržljivosti, provera oznaka, homologosti krajeva i sprežne grupe trofaznih transformatora).
Teoretska predavanja sa ciljem uvođenja kandidata u problematiku laboratorijskih vežbanja kojima se omogućuje samostalno izvođenje laboratorijskih vežbi. Laboratorijska vežbanja gde studenti po unapred dobijenom zadatku samostalno pristupaju ispitivanju električnih mašina. Provera potrebnih znanja pre izvođenja vežbanja. Vežbanja se ocenjuju, a ocena utiče na krajnju ocenu iz predmeta.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
R.WolfIspitivanje električnih mašina;2000Sveučilište u ZagrebuSrpski jezik
M. PetrovićIspitivanje električnih mašina2000Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Kolokvijumdada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Marčetić dr Darko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Adžić mr Evgenije
Docent

Laboratorijske vežbe