Predmet: Električne mašine i uređaji (06 - EOS08)


Osnovne informacije

KategorijaStručni
Naučna oblastEnergetska elektronika, mašine i pogoni
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 16.02.2009..


Predmeti kojima je preduslov predmet Električne mašine i uređaji

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Laboratorija iz električnih mašinadada
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti primenjene elektrotehnike, elektromehaničkog pretvaranja energije, rotacionih električnih mašina, uređaja za napajanje i upravljanje električnim mašinama i njihove primene.
- razumevanje osnovnih pojmova elementarne elektromagnetike, električnih kola sa vremenski konstantnim i promenljivim električnim strujama i elementarnih veština rada sa kompleksnim brojevima i fazorima, posmatrano sa aspekta primene u oblasti električnih mašina; - razumevanje osnovnih principa elektromehaničkog pretvaranja energije; - razumevanje osnovnih principa rada, načina konstrukcije, uloge, načina primene i karakteristika sinhronih i asinhronih mašina i mašina jednosmerne struje; - osnovno razumevanje primene uređaja energetske elektronike za napajanje i upravljanje sinhronim i asinhronim mašinama i mašinama jednosmerne struje.
Elektromehaničko pretvaranje energije. Magnetska kola i fluksevi. Navojci, sekcije, koncentrisani namotaji i raspodeljeni namotaji. Elektromotorne sile namotaja. Magnetopobudne sile namotaja. Elektromagnetski momenat. Gubici u električnim mašinama. Teslino obrtno polje. Sinhrone mašine. Asinhrone mašine. Mašine za jednosmernu struju. Stacionarna stanja, ekvivalentne šeme i mehaničke karakteristike. Napajanje i upravljanje uređajima energetske elektronike.
Nastava se izvodi putem predavanja i vežbanja. Na predavanjima se koriste savremene ilustracije za intuitivno razumevanje gradiva koje se izlaže. Za potpuno ovladavanje materijom na auditornim vežbama se rešavaju zadaci koji prate predavanja i upućuju studente na samostalno rešavanje problema iz inženjerske prakse.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Z. Sirotić, Z. MaljkovićSinkroni strojevi2005Srpski jezik
A.DolencAsinhroni strojevi2003Sveučilište u ZagrebuSrpski jezik
L.M. PiotrovskijElektrički strojevi1970Tehnička knjiga, ZagrebSrpski jezik
N.Lj. Nikolić, N. DilberovićElektrične mašine - zbirka zadataka1969Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Syed NasarElectric machines and electromechanics - second edition1997McGRAW-HILLSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdane10.00
Testdane10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumdada40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Gušavac dr Strahil
Asistent sa doktoratom

Predavanja
Nedostaje slika

Grabić dr Stevan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Porobić dr Vlado
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Adžić mr Evgenije
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Gecić dr Marko
Asistent

Auditorne vežbe