Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent - dr nauka Nenad MedićAsistent - dr nauka18.02.2021.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment20210218