Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
doc. dr Nemanja TasićDocent01.01.2015.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment20150101