Predmet: Osnove upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara (17 - URZP56)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
MultidisciplinarnaDa
ESPB7
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2011..

Upoznavanje studenata sa osnovnim komponentama rizika. Sticanje osnovnih znanja o prirodnim hazardima i hazardima prouzrokovanim ljudskim aktivnostima. Savladavanje odgovarajućih aktivnosti koje je potrebno realizovati pre, tokom i nakon stihijskih događaja i nesrećnih slučajeva sa ciljem holističkog pristupa upravljanju rizicima.
Studenti će biti osposobljeni da razumeju fenomenologiju rizika i da identifikuju potencijalno štetne događaje koji mogu značajno da ugroze imovinu i ljude. Takođe, studenti stiču kompetencije neophodne za izgradnju otpornog i održivog okruženja.
Katastrofalni događaji i požari kroz istoriju. Istorijat upravljanja rizikom od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama. Terminologija i definicije. Uvod u funkcije rizika i njene osnovne komponente. Upoznavanje sa ciklusom upravljanja rizikom od događaja sa katastrofalnim posledicama. Uvod u institucionalne i zakonodavne okvire upravljanja rizikom požara i događaja sa katastrofalnim posledicama. Osiguranje i upravljanje rizikom od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama. Uloga informacione i komunikacione tehnologije u upravljanju rizikom od požara i događaja sa katastrofalnim posledicama.
Nastava na predmetu obuhvata predavanja i auditorne vežbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Pejanović, Lj.Osnovi bezbednosti2014Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi SadSrpski jezik
Grupa autoraElementarne nepogode i vanredne situacije. Zbornik radova2014Institut za pravno i uporedno pravo- Beograd, Kriminalistička policijska akademija – Beograd-ZemunSrpski jezik
Hyndman, D., Hyndman, D.Natural hazards and disasters, 5th edition2016Cengage Learning, USAEngleski
Laban, M., i dr.Osnove upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Drysdale, D.An Introduction to Fire Dynamics2011John Wiley & Sons, LtdEngleski
Wines, J.Green architecture2000Benedict Taschen Verlag GmbH, KolnEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ćosić dr Đorđe
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Laban dr Mirjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Popović dr Ljiljana
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Vranić Tanja
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe