Predmet: Arhitektura i grad novog doba (06 - A152)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastIstorija, nasleđe i zaštita
MultidisciplinarnaNe
ESPB2
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za arhitekturu i urbanizam
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Arhitektura i grad srednjeg vekadada
Uvod u istoriju arhitekturedada

Predmeti kojima je preduslov predmet Arhitektura i grad novog doba

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Razvoj regionalne arhitekturedada
Graditeljsko nasleđe/obnova i zaštita 1dada
Graditeljsko nasleđe/obnova i zaštita 2dada
Poznavanje korena savremene arhitekture i urbanizma kroz istraživanje teorijskih principa i stvaralačkih procesa u renesansi i baroku.
Osnovno poznavanje teorija o arhitekturi i gradu, primeni i transformaciji antičkih ideja o prostoru, arh. formi, tehnikama građenja i stilskim oblicima, priprema za novu, savremenu filozofiju arhitekture.
Humanizam kao podloga za renesansno stvaralaštvo, Proces "Bruneleskijana"; Stvaranje autorske arhitekture; prespektiva i druge pomoćne discipline u arhitekturi, Renesanse teorije o arhitekturi i idealnim gradovima; Pregled renesansnog stvaralaštva u Italiji i drugim evropskim zemljama; Crkvena reformacija i pojava baroka, Psihološki doživljaj barokne arh. i urbanizma, realizacija renesansnih ideja o gradu u baroku, Pregled barokne arhitekture u Italiji i drugim evropskim zemljama.
Predavanja. Konsultacije. Kolokvijumi. Usmeni ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. Traktenberg i Hejmen, I.Arhitektura: od Praistorije do Postmodernizma,2006Građevinska knjigaSrpski jezik
B. MilićRazvoj grada kroz stoljeća 32002Školska knjigaHrvatski
Kurtović Folić, NađaRazvoj arhitekture 1, skripta2002FTNSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Draganić dr Anica
Vanredni profesor

Predavanja