Predmet: Arhitektura i grad srednjeg veka (06 - A141A)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastIstorija, nasleđe i zaštita
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za arhitekturu i urbanizam
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Uvod u istoriju arhitekturedada

Predmeti kojima je preduslov predmet Arhitektura i grad srednjeg veka

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Arhitektura i grad novog dobadada
Razvoj regionalne arhitekturedada
Graditeljsko nasleđe/obnova i zaštita 1dada
Graditeljsko nasleđe/obnova i zaštita 2dada
Poznavanje procesa stvaranja arhitektonskih struktura i razvoja naselja u kontekstu srednjovekovnih civilizacija i način primene specifičnih stvaralačkih ideja i tehnika građenja u savremenom stvaralaštvu.
Osnovno poznavanje tipova, konstrukcijskih sklopova, tehnika građenja i stilskih odlika građevina u srednjem veku. Poznavanje principa i procesa naseljavanja u Evropi od V do XV veka, kao i tipova naselja čiji su delovi sačuvani u tkivu savremenih naseobina.
Religijski kontekst arhitekture i naselja; Srednjovekovno društvo, kultura, estetika i njihov uticaj na arh. programe i koncept naselja; Ranohrišćanska i vizantijska arh. i njen uticaj; Razvoj srednjovekovne arh. u Zapadnoj Evropi (preromanska, romanska i gotska arh.); Rubna područja Evrope i njihov uticaj na arh. i urbanizam; profana arhitektura i fortifikacije; Geneza i razvoj srednjovekovnih naselja; Tipologija urbanističkih elemenata u srednjem veku. Prepoznavanje srednjovekovnih delova urbane matrice u savremenim naseljima.
Predavanja. Konsultacije. Kolokvijumi, usmeni ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Grupa autoraAtlas arhitekture 1,22005Građevinska knjigaSrpski jezik
Milić, B.Razvoj grada kroz stoljeća 22000Školska knjiga, ZagrebHrvatski
Kurtović-Folić, NađaRazvoj arhitekture i naselja 12002skriptaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Draganić dr Anica
Vanredni profesor

Predavanja