O Departmanu


31.01.2013. - 00:00
Grafičko inženjerstvo i dizajn je novi Departman Fakulteta tehničkih nauka, osnovan 1999. godine, na kojem je do sada diplomiralo oko 380 studenata, magistriralo osam i doktoriralo pet kandidata.
Studije na Departmanu Grafičkog inženjerstva i dizajna Fakulteta tehničkih nauka su podeljene na tri stepena. U svim stepenima su studije studijskog programa Grafičko inženjerstvo i dizajn.
Prvi stepen studija - osnovne akademske studije, traju četiri godine (osam semestara), i u Evropskom sistemu prenosivih bodova vredi 240 ESPB uključujući i 15 bodova završnog rada.
Drugi stepen studija - master studije, predstavljaju nastavak osnovnih studija i traju jednu godinu (dva semestra), i u Evropskom sistemu prenosivih bodova vredi dodatnih 60 ESPB uključujući i 30 bodova završnog rada, što ukupno čini 300 ESPB.
Treći stepen studija - doktorske studije, predstavlja nastavak master studija i traju tri godine (šest semestara), i u Evropskom sistemu prenosivih bodova vredi 180 ESPB što ukupno čini 480 ESPB.


Organizacija Departmana
U okviru Departmana grafičkog inženjerstva su Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn, Grafički centar i laboratorija GRID.