Predmet: Planiranje i organizovanje aktivnosti kod događaja sa katastrofalnim posledicama (06 - ZP514)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastOrganizacija, tehnologija građenja i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 26.10.2012..

Sticanje znanja o metodama planiranja i načinima organizovanja, kako preventivnih mera tako i u slučajevima katastrofalnih događaja i požara.
Stečena teorijska i primenjena znanja omogućuju planiranje, adekvatan izbor i primenu mera sanacije, izradu planova i programa sanacije i koordiniranje i upravljanje sanacionim aktivnostima. Osposobljenost za planiranje preventivnih mera za smanjenje rizika od posledica katastrofalnih događaja, izrada planova (sa potrebnim resursima – mehanizacija, ljudstvo) za ublažavanje posledica katastrofalnih događaja, izrada elaborata o organizovanju i načinu sprovođenja mera za ublažavanje posledica katastrofalnih događaja (spasavanje života i pomoć ugroženima, raščišćavanje i rekonstrukcija objekata i saniranje objekata i infrastrukture - uspostavljanje pouzdane organizacije građenja na rekonstrukciji porušene oblasti, počev od izbora adekvatnih lokacija, izbora građevinskih materijala i mehanizacije, kvalitetnih projektanata, izvođača i nadzora).
Struktura i s?držaj planova sanacije po aktuelnim propisima sa pregledom građevinskih mera sanacije terena i objekata. Predmer i predračun raaova. Građevinska mehanizacija i njena primena. Cena časa rada građevinske mehanizacije. Tehnologija izvođenja radova raščišćavanju (zavisno od mogućih katastrofalnih događaja) i sanaciji oštećenja objekata i infrastrukture. Planiranje. Metode planiranja (CPM, gantogrami). Obrada planova na računaru. Uslovi za izvršenje radova na raščišćavanju i sanaciji. Privremeni objekti. Organizaciona struktura i organizacija rada na raščišćavanju i sanaciji. Upravljanje sprovođenjem planiranih mera.
Nastava se realizuje kroz predavanja u vidu prezentacija pojedinih metodskih jedinica i grafičkih vežbi koje student samostalno radi na času uz konsultacije sa asistentom. Student na časovima vežbanja na osnovu dobijenih informacija (predavanja, literatura, konsultacije i generalnih uputstava na početku vežbanja), rešava postavljene zadatke (grafičke vežbe). Svi odrađeni i pozitivno ocenjeni radovi su uslov za izlazak na ispit. Ispit obuhvata celokupno gradivo izloženo u toku semestra, polaže se pismeno i usmeno. Pismeni deo ispita se može polagati i kroz 2 modula u toku nastavnog procesa. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, ocene grafičkih radova, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Trivunić,M. Matijević,Z.TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA GRAĐENJA2009Fakultet tehničkih nauka, Edicija tehničke nauke, br 234Srpski jezik
Trivunić,M., Matijević,Z.TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA GRAĐENJA2006Fakultet tehničkih nauka, Edicija tehničke nauke, br 126Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Kolokvijumdada40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jakšić dr Željko
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Peško dr Igor
Redovni profesor

Auditorne vežbe