Predmet: Planovi zaštite i spašavanja (06 - ZP512)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
MultidisciplinarnaDa
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 03.10.2011..

Cilj predmeta je sticanje znanja neophodnih za zaštitu i spasavanje ljudi u uslovima elementarnih nepogoda, katastrofalnih događaja i požara
Nakon položenog ispita, studenti će biti osposobljeni da identifikuju i klasifikuju rizike po stanovništvo, povredljivost i ugroženost ljudi, i formulišu, definišu i planiraju mere zaštite i spasavanja ljudi u uslovima elementarnih nepogoda, katastrofalnih događaja i požara.
Organizacija i način uzbunjivanja stanovništva u uslovima elementarne nepogode i prirodne katastrofe (zemljotresi, poplave, klizišta), tehničko – tehnoloških akcidenata (opasne materije, terorizam) i požara većih razmera (na otvorenom, na objektima, na rezervoarima zapaljivih tečnosti, na transportnim sredstvima, na industrijskim postrojenjima). Pojam, koncepcija i organizacija spasavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara. Mere zaštite i spasavanja. Preventivne mere. Potrebe i mogućnosti za zaštitu ljudi, materijalnih dobara i životne sredine od posledica katastrofalnih događaja. Zaštitni objekti. Metodologija planiranja potrebe za skloništima. Održavanje skloništa. Pojam i cilj evakuacije stanovništva, mesto sa kojeg se vrši evakuacija, vreme evakuacije, elementi evakuacije. Planiranje i izrada plana evakuacije. Spasavanje iz ruševina.Snage, sredstva i oprema za zaštitu od ruševina. Planiranje i zaštita od zemljotresa i klizišta. Planiranje odbrane i spasavanje od poplava. Mere zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda: vetar, sneg i grad, i jonizujućeg zračenja, i hemijskih kontaminacija. Mere zaštite i spasavanja od požara na otvorenom – šumski požari. Oprema za zaštitu i spasavanje
Nastava se izvodi putem auditornih predavanja koja su praćena slajdovima i auditornim vežbama koja dublje razrađuju rešavanje određenih problema. I predavanja i vežbe su propraćene sa velikim brojem primera iz prakse. Pored ovoga, predviđa se i predavanje predstavnika neke od institucija i preduzeća, i posete institucijama i preduzećima, koje su karakteristične po pitanju neke od oblasti, koje su obrađene u nastavnim jedinicama.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Lucien G. CantonEmergency Management: Concepts and Strategies for Effective Programs2006Wiley-Interscience, LondonEngleski
NASAR USAFundamentals of Search and Rescue2005Jones & Bartlett LearningEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Laban dr Mirjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ćosić dr Đorđe
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bondžić Jovana
Asistent

Auditorne vežbe