Predmet: Primenjena automatizacija u industriji (12 - M3417)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima i metodama projektovanja u termoprocesnoj tehnici
Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti automatizacije industrijskih procesa.
Osnovni pojmovi i principi SAU. Tipovi odziva, ON/OFF i PID regulacija, podešavanje parametara. Karakteristike, namena i podela senzora. Karakteristike, namena i podela aktuatora (Asinhroni motori – frekventna regulacija, jednosmerni pogoni - regulacija). Osnovna hardverska struktura PLC (namena. podela, karakteristike). Analogni i digitalni ulazi i izlazi (analogni: A/D i D/A konverzija). Tipovi programskih jezika za PLC, osnovni organizacioni koncepti, taskovi. Tipovi podataka i vrste promenljivih pri programiranju PLC. Tipovi instrukcija u programskom jeziku ST – osnovne karakteristike, funkcije i funkcijski blokovi. Primeri programskog koda. Osnovni zadaci SCADA softvera. Procesiranje prikupljenih podataka u SCADA sistemu. Trendovi. Prikaz nadziranog sistema i interakcija sa prikazom. Alarmi i događaji u SCADA sistemu. Supervizorsko (posredno) upravljanje. Prava pristupa i oblasti odgovornosti u SCADA sistemu. Kontrolni centri u SCADA sistemu.
Predavanja; Računske, laboratorijske i računarsko-laboratorijske vežbe; Konsultacije. Provera znanja: Ocena praktičnog dela - vođena i samostalna izrada 10 obaveznih zadataka; Ocena teorijskog dela - u usmenoj formi. Konačna ocena je aritmetička sredina teorijskog i praktičnog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Milić StojićKontinualni sistemi automatskog upravljanja1988Naučna knjigaSrpski jezik
Richard Dorf, Robert BishopModern Control Systems 11ed.2008Pearson educationEngleski
Jonathan LoveProcess automation handbook: A guide to theory and practice2007SpringerEngleski
Roger Haines, Douglas HittleControl systems for heating, ventilating, and air conditioning 6ed.2006SpringerEngleski
Dale Patrick, Stephen FardoIndustrial Process Control Systems 2ed.2009CRC Press Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada40.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ristić dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Petrovački dr Nebojša
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Matić dr Dragan
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kanović dr Željko
Redovni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kapetina dr Mirna
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kapetina dr Mirna
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Matić dr Dragan
Docent

Laboratorijske vežbe