Predmet: Nelinearno programiranje i evolutivni algoritmi (17 - SEAU01)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 21.11.2012..

Ovladavanje osnovnim principima nelinearne optimizacije (nelinearnog programiranja) i osnovnim principima evolutivnih algoritama.
Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerski problema, a takođe predstavljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.
Pojam optimizacije. Postavka optimizacionog problema. Jednodimenziona optimizacija. Potrebni i dovoljni uslovi optimalnosti u skalarnom slučaju. Numerička optimizacija funkcija jedne promenljive. Jednodimenzioni algoritmi pretrage. Višedimnziona optimizacija bez ograničenja. Metod ograničene varijacije. Metod Lagranževih množitelja. Numerički algoritmi višedimenzione optimizacije bez ograničenja: gradijentni algoritam, Njutnovi i kvazi-Njutnovi algoritmi. Nealder-Mead algoritam. Višedimenziona optimizacija sa ograničenjima. Elementi konveksnog programiranja. Kun-Takerovi uslovi. Numeričke metode višedimenzione optimizacije sa ograničenjima. Linearno programiranje. Kvadratno programiranje. Osnovni principi globalne optimizacije. Evolutivni i genetski evolutivni algoritmi. Optimizacija rojem čestica. Osnovni principi rada savremnih globalnih algoritama: ACO (Ant Colony Optimization), BFO (Bacteria Foragging Optimization), ...
Predavanja; Numeričko-računske vežbe; Računarske vežbe Laboratorijske vežbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Petrić, J., Zlobec, S.Nelinearno programiranje1983Naučna Knjiga, BeogradSrpski jezik
D. BertsekasNonlinear programming2004Athena ScientificSrpski jezik
Kanović, Ž., Rapaić, M., Jeličić, Z.Evolutivni optimizacioni algoritmi u inženjerskoj praksi2017Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jeličić dr Zoran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rapaić dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kapetina dr Mirna
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Golić Anastasija
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Golić Anastasija
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kapetina dr Mirna
Vanredni profesor

Računarske vežbe