Na funkciji: Sekretar katedre


ZvanjeOdDo
Asistent-master Marina ŽižakovAsistent-master01.10.2018.Katedra za kvalitet, efektivnost i logistiku20181001