Predmet: Konstrukcija i testiranje softvera (12 - SE0024)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 19.11.2012..

Osposobiti studente za primenu preporučene prakse, metoda, tehnika i alata u domenu konstrukcije i testiranja softvera.
Poznavanje principa, tehnika i alata za konstruisanje i testiranje softvera. Student je kompententan da vrši planiranje i konstruisanje softvera. Sposoban je da izvrši automatizaciju procesa testiranja, testira jedinice ili ceo softver. Moći će da izvrši analizu i izbor alata za testiranje, kreiranje test-slučajeva i da sprovede efikasno testiranje softvera.
Teorijska nastava: Osnovi konstrukcije softvera. Minimizacija kompleksnosti. Predviđanje promena. Konstrukcija verifikacije. Upravljanje konstrukcijom softvera. Modeli konstrukcije. Planiranje procesa konstrukcije. Merenje u procesu konstrukcije. Praktični aspekti procesa konstrukcije. Dizajn konstrukcije softvera. Jezici koji se koriste u procesu konstruisanja softvera. Izbor platforme i jezika za kodiranje.Ponovna upotreba razvijenih softverskih jedinica. Integracija jedinica. Kvalitet procesa konstrukcije softvera. Uloga testiranja softvera procesu konstrukcije softvera.Analiza softvera. Greške u softveru (bug). Metode i nivoi testiranja. Testiranje sistema. Testiranje integracije. Testiranje pojedinačnih komponenata softvera. Testiranje od gore na dole (top-down) i od dole na gore (bottom up). Ciljevi testiranja. Upravljanje procesom testiranja. Planiranje i sprovođenje testiranja. Poboljšanje procesa testiranja. Testiranje performansi. Testiranje bezbednosti. Timsko testiranje. Testiranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahteva. Automatizacija procesa testiranja. Definisanje korisničkih zahteva, upravljanje i testiranje u odnosu na njih. Sumnja u test (u alat, test podatke, okruženje, specifikaciju zahteva). Testiranje korisničkog interfejsa, veb aplikacija i baza podataka. Praktična nastava: Razmatranje praktičnih aspekata procesa konstrukcije softvera. Planiranje procesa konstrukcije. Alati za testiranje. Vrste alata. Poređenje alata. Debugger i profiler. Testiranje u timu. Pravljenje plana testiranja softvera. Kreiranje test slučaja. Testiranje "crne kutije". Testiranje "bele kutije". Testiranje "sive kutije". Testiranje korisničkog interfejsa. Testiranje veb aplikacije. Testiranje baze podataka.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Rešavanje projektnog zadatka kroz rad u okviru projektnih timova. Poslednjih nedelja semestra organizuju se javne prezentacije projektnih zadataka timova i diskutuju se postignuti rezultati. Odbrana projekta je usmena. Završni ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa odbrane projektnog zadatka i završnog usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Bourque, P., Dupuis; R., Abran, A., Moore, J. W.Guide to the Software Engineering Body of Knowledge2005Sams PublishingEngleski
Patton, R.Software Testing2005Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbrana projektadada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Okanović dr Dušan
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Dejanović dr Igor
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Beočanin Miloš
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Nikolić Nikola

Računarske vežbe