Predmet: Algebra (17 - E213A)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..


Predmeti kojima je preduslov predmet Algebra

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnove teorije grafova i kombinatorikedada
Matematička logikadada
Projektovanje algoritamadane
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti elementarne, opšte, apstraktne i linearne algebre, kao i iz osnova klasične kombinatorike. Cilj predmeta je da student usvoji znanja iz odabranih oblasti algebre i linearne algebre koje su neophodne za razumevanje gradiva iz drugih matematičkih i stručnih predmeta. Takođe, važan cilj predmeta je da student usvoji matematičku i teorijsku podlogu relacijskih i operacijskih algebarskih struktura koje se koriste u programiranju i drugim stručnim predmetima. Studenti se upućuju i na razumevanje druge stručne literature i korišćenje softvera koji rešavaju probleme iz oblasti algebre i linearne algebre.
Stečena znanja koriste se u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima, konstruišu se i rešavaju matematički modeli iz stručnih predmeta koristeći gradivo ovoga predmeta. Ovladavanjem teorijskih znanja i praktičnih veština iz oblasti algebre i linearne algebre se studenti osposobljavaju za modeliranje i rešavanje praktičnih problema iz stručnih predmeta i drugih oblasti primene.
Predavanja (teorijska nastava): matematička logika, relacije, funkcije, Bulove algebre, grupe, prsteni, polja, polinomi, kompleksni brojevi, konačna polja, slobodni vektori, analitička geometrija u prostoru, determinate, sistemi linearnih jednačina, vektorski prostori, matrice, linearne transormacije, karakteristični koreni i vektori. Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade primeri i predavanjima odgovarajući zadaci kojim se uvežbava opisano gradivo, a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva. Takođe se stavlja akcenat na metode i algoritme za rešavanje problema i zadataka predstavljenih na predavanjima. Studenti se upućuju na računarke alate i postupke za efikasno modeliranje i rešavanje zadataka iz oblasti primene elementarne i linearne algebre u računarstvu i informacionim tehnologijama.
Metode izvođenja nastave su predavanja, računske vežbe i konsultacije. Predavanja se izvode dinamično i interaktivno. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim i reprezentativnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi, održavaju se redovne konsultacije i grupne konsultacije. Deo gradiva, koji cini logičku celinu,može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledećih 2 modula. 1) Prvi modul: relacije, funkcije, Bulova algebra, grupe, prsteni, polja, polinomi, kompleksni brojevi, konačna polja. 2) Drugi modul: determinate, sistemi linearnih jednačina, slobodni vektori, analitička geometrija u prostoru, vektorski prostori, matrice, linearne transformacije, karakterističi koreni i vektori. Teorijski deo se polaže kroz test i usmeni deo ispita, a praktični deo kroz šest kompleksnijih zadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Doroslovački, R.Elementi opšte i linearne algebre2006Alfa-graf NS, Novi SadSrpski jezik
Doroslovački, R., Nedović, Lj.Zbirka ispitnih zadataka iz diskretne matematike : 1985-20062006ALFA-GRAF, Novi SadSrpski jezik
Doroslovački, R., Nedović, Lj.Zbirka ispitnih zadataka iz diskretne matematike : 1985-2006 2006ALFA-GRAF, Novi SadSrpski jezik
Doroslovački, R.Principi algebre, opšte, diskretne i linearne2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Klaus JänichLinear Algebra, Undergradute Text in Mathematics1994Springer-Verlag, New York Engleski
Seth WarnerModern Algebra1990Dover Publications, INC., New YorkEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Teorijski deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Nedović dr Ljubo
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Doroslovački dr Ksenija
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Prokić Ivan
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Čolić-Oravec Jelena
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Matić Zagorka
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Vidojević Katarina
Saradnik u nastavi

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Blesić Andrija
Asistent

Auditorne vežbe