Mentori: Scenski dizajn
Profesor
Nedostaje slika

Hannah dr Dorita
Gostujući profesor

Nedostaje slika

Bošković Živanović dr Romana
Redovni profesor

Nedostaje slika

Dadić-Dinulović dr Tatjana
Redovni profesor iz polja umetnosti

Nedostaje slika

David Zarić dr Mia
Vanredni profesor iz polja umetnosti

Nedostaje slika

Debrei Deneš
Redovni profesor

Nedostaje slika

Dinulović dr Radivoje
Redovni profesor iz polja umetnosti

Nedostaje slika

Maksimović dr Zoran
Redovni profesor

Nedostaje slika

Pavić mr Branko
Redovni profesor

Nedostaje slika

Pravdić dr Ivan
Vanredni profesor

Nedostaje slika

Selinkić Slobodan
Redovni profesor