Predmet: Osnove teorije grafova i kombinatorike (14 - IFE212)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 15.11.2012..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti klasičnih kombinatornih objekata, neklasičnih kombinatornih objekata i teorije grafova.
Stečena znanja koriste se u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima, konstruišu se i rešavaju matematički modeli iz stručnih predmeta koristeći gradivo ovoga predmeta.
Predavanja (teorijska nastava).Osnovi logike, klasični i neklasični kombinatorni objekti i grafovi (permutacije, varijacije i kombinacije sa i bez ponavljanja), particije skupova, Stirlingovi brojevi, kombinatorika na recima, rekurentne formule, generativne funkcije, osnovni pojmovi teorije grafova, povezanost grafova, specijalne klase grafova, izomorfizam grafova, matrice susedstva, operacije nad grafovima, stabla, planarni grafovi (osnovne teoreme), Ojlerovi i Hamiltonovi putevi, Hamiltonove konture. Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri i testovi sa teorijske nastave, kojim se uvežbava dato gradivo, a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Računske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode dinamično i interaktivno. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim i reprezentativnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju redovne konsultacije i grupne konsultacije. Deo gradiva, koji cini logičku celinu,može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledećih 2 modula. Prvi modul:Kombinatorika. Drugi modul:Teorija grafova.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Doroslovački RKombinatorika na rečima2000FeljtonSrpski jezik
Tošić RatkoKombinatorika1999Univezitet u Novom SaduSrpski jezik
Cvetković DragošTeorija grafova i njene primene1990Naučna knjiga BeogradSrpski jezik
Robin J. WilsonIntroduction to Graph Theory1996Robin WilsonEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada15.00
Testdada15.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Usmeni deo ispitaneda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Doroslovački Rade

Predavanja
Nedostaje slika

Pantović dr Jovanka
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čomić dr Lidija
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Duraković dr Nataša
Docent

Auditorne vežbe