Predmet: Tehnička mehanika (06 - F107)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematikadane
Kao jedan od fundamentalnih inženjerskih predmeta, ovaj predmet ima za cilj razvijanje apstraktnog mišljenja, kao i sticanje osnovnih znanja iz oblasti mehanike krutog i deformabilnog tela.
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i stručnim predmetima.
Sila i spreg kao mere mehaničkog dejstva. Spreg sila. Aksiome statike. Razlaganje i projektovanje sila. Sabiranje sila. Sučeljni sistem sila-ravnoteža. Ravanski sistem - ravnoteža. Ravnoteža ravanskog sistema krutih tela. Aksijalno opterećeni štapovi. Uvijanje štapova. Savijanje greda. Brzina i ubrzanje tačke. Klasifikacija kretanja tačke. Translatorno kretanje krutog tela. Obrtanje krutog tela oko nepomične ose. Ravansko kretanje krutog tela. Njutnovi zakoni dinamike. Kinetička energija materijalne tačke. Rad sile. Potencijalna energija. Teorema o promeni kinetičke energije materjalne tačke. Zakon održanja ukupne mehaničke energije.
Metode izvođenja nastave obuhvataju predavanja, računske vežbe, računarske vežbe i konsultacije.Predavanja se izvode uz korišćenje prezentacija i animacija. Na predavanjima se, pored izlaganja teorijskog dela gradiva, rade karakteristični primeri. Računske vežbe prate predavanja i na njima se rade zadaci i produbljuje praktično znanje iz određenih oblasti. Računarske vežbe se izvode u cilju vizuelizacija naučenih koncepata mehanike i njenih modela, upoređivanja simulacijskih podataka sa teorijskim rezultatima. Gradivo se može polagati u toku nastavnog procesa preko dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Đ. Đukić, T. Atanacković, L.CvetićaninMehanika2003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
I. Kovačić, Z. RakarićZbirka zadataka iz Statike I2006FTN, Novi Sad, Edicija Tehničke nauke-UdžbeniciSrpski jezik
J. L. Meriam, L.G. Kraige Engineering Mechanics STATICS 2003 John Willey&Sons Engleski
J. L. Meriam, L.G. Kraige Engineering Mechanics DYNAMICS 2003Engleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Glavardanov dr Valentin
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Rakarić dr Zvonko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ožvat Sanja
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rakarić dr Zvonko
Redovni profesor

Auditorne vežbe