Predmet: Modeliranje simulacija i upravljanje (06 - F404)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematikadada
Ovladavanje teorijskim i praktičnim osnovama modeliranje i simulacije grafičkih procesa. Ovladavanje teorijskim i praktičnim osnovama računarskih upravljačkih sistema u grafičkom inžinjerstvu.
Stečena znanja mogu se koristiti u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, a takođe predstvaljaju osnovu za dalje praćenje stručnih predmeta.
Mesto i uloga modeliranja i simulacije, primena u praksi. Teorija modeliranja i simulacije. Matematički modeli u grafičkom inženjerstvu. Simulacioni jezici. Simulacija na digitalnom računaru. Osnovni pojmovi i principi sistema automatskog upravljanja. Matematički opisi kontinualnih linearnih sistema. Mereni, upravljački i sistemi za nadzor u grafčkom inženjerstvu. Praktični primeri upravljanje grafičkim procesima i sistemima.
Predavanja; Računarske i laboratorijske vežbe; Konsultacije. Ispit je pismeni i usmeni. Gradivo se može podeliti na dva kolokvijuma. Usmeni ispit se polaže se prema spisku ispitnih pitanja. Važenje kolokvijuma je ograničeno po pravilu na dva roka. Kolokvijumi i ispit su pismeni. Pismeni deo je eliminatoran. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz kolokvijuma, domaćih zadataka, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Jeličić Z., Kulić F., Čongradac V., Kanović Ž., Živković S.Praktikum Savremena merenja i instrumentacija iz programa Lifelong Learning2003INDASSrpski jezik
Duane Hanselman, Bruce LittlefieldMastering MATLAB2011Prentice Hall; 1 editionEngleski
Mladen PopovićSenzori i merenja2004Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo, 4. IzdanjeEngleski
Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods and Steven L. EddinsDigital Image Processing Using MATLAB2009Gatesmark PublishingEngleski
Oge MarquesPractical Image and Video Processing Using MATLAB2011Wiley-IEEE PressEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada30.00
Kolokvijumdane40.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jeličić dr Zoran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević Srđan
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Erdeljan Andrea
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Đozić Damir
Asistent-master

Računarske vežbe