Predmet: Projektovanje elektronskih sistema (12 - EM522)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Sticanje praktičnih znanja iz oblasti primenjene elektronike u složenim elektronskim uređajima. Studenti stiču znanja i iskustva u projektovanju i simulaciji složenih analognih i digitalnih kola i primene mehatronskih i optoeletronskim komponeti i slično. Glavni cilj je priprema studenata za samostalno projektovanje, simulaciju, izradu i testiranje elektronskih sistema. Pored toga studenti se uče da pišu izveštaje o projektima i da ih javno izlažu.
- Sposobnost projektovanja i izrade složenih elektronskih sistema; - Sposobnost projektovanja i izrade uređaja za rešavanje većih praktičnih problema potrošačke i industrijske elektronike; - Sposobnost projektovanja i izrada složenih sistema sa optelektronskim komponetama i senzorima; - Sposobnost projektovanja i izrada složenih sistema mehatroničkim komponetama i senzorima; - Sposobnost projektovanja i izrada složenih sistema koje koriste savremene resurse kao što je internet, mobi lna telefonija i mikroprocerski sistemi; - Sposobnost timskog rada.
Projektovanje, simulacija i izrada složenih elektronskih kola i sistema. Pri tome će se koristiti najmoderniji softverski i hardverski alati: Softver • Programske tehnike, strukture podataka i algoritmi • C/C++, Visual Basic, HTML, Static and Dynamic Web Pages • Programi za projektovanje sa računarima CAD (PROTEL, ORCAD, SPICE) • Izrada grafičkog predstavljanja • Tehnologija baze podataka • Razvoj softvera, testiranje i izrada dokumentacije Hardver • Projektovanje elektronskih sistema • Projektovanje senzora, analogna i digitalna kola • Mikroprocesorske tehnike • Arhitektura IBM kompatibilnih personalnih računara • PC tehnike povezivanja • Mobilna telefonija • Optičke mreže i sistemi Pored toga posebna pažnja će se posvetiti: Timskom radom Izrada projektne dokumentacije. Testiranju izrađenih elektronskih sistema Javnoj prezentaciji projekta i odbrana projekta.
Gradivo se polagaže u vidu izrade projekta kada se dobija do 60 bodova. Završni ispit je u vidu prezentacije ispitnog projekta pri čemu može dobiti do 30 bodova. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja laboratorijskih vežbi, urađenih studentskih radova (projekata), i završnog ispita. Posebno se ocenjuje snaleženje studenata u rešavanju praktičnih problema i prezentaciji radova.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Rudolf F. Graf, William SheetsEncyclopedia of Electronic Circuits, Volume 71998McGraw-Hill/TAB ElectronicsEngleski
Myke PredkoElectronics-Circuits and Systems2005McGraw-Hill/TAB ElectronicsEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada60.00
Odbrana projektadada40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Brkić dr Miodrag
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Milosavljević Vladimir
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mihajlović Živorad
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Rajs dr Vladimir
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Bajić dr Jovan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe