Predmet: Projektovanje elektronskih sistema (12 - EM522)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Sticanje praktičnih znanja iz oblasti primenjene elektronike u složenim elektronskim uređajima. Studenti stiču znanja i iskustva u projektovanju i simulaciji složenih analognih i digitalnih kola i primene mehatronskih i optoeletronskim komponeti i slično. Glavni cilj je priprema studenata za samostalno projektovanje, simulaciju, izradu i testiranje elektronskih sistema. Pored toga studenti se uče da pišu izveštaje o projektima i da ih javno izlažu.
- Sposobnost projektovanja i izrade složenih elektronskih sistema; - Sposobnost projektovanja i izrade uređaja za rešavanje većih praktičnih problema potrošačke i industrijske elektronike; - Sposobnost projektovanja i izrada složenih sistema sa optelektronskim komponetama i senzorima; - Sposobnost projektovanja i izrada složenih sistema mehatroničkim komponetama i senzorima; - Sposobnost projektovanja i izrada složenih sistema koje koriste savremene resurse kao što je internet, mobi lna telefonija i mikroprocerski sistemi; - Sposobnost timskog rada.
Projektovanje, simulacija i izrada složenih elektronskih kola i sistema. Pri tome će se koristiti najmoderniji softverski i hardverski alati: Softver • Programske tehnike, strukture podataka i algoritmi • C/C++, Visual Basic, HTML, Static and Dynamic Web Pages • Programi za projektovanje sa računarima CAD (PROTEL, ORCAD, SPICE) • Izrada grafičkog predstavljanja • Tehnologija baze podataka • Razvoj softvera, testiranje i izrada dokumentacije Hardver • Projektovanje elektronskih sistema • Projektovanje senzora, analogna i digitalna kola • Mikroprocesorske tehnike • Arhitektura IBM kompatibilnih personalnih računara • PC tehnike povezivanja • Mobilna telefonija • Optičke mreže i sistemi Pored toga posebna pažnja će se posvetiti: Timskom radom Izrada projektne dokumentacije. Testiranju izrađenih elektronskih sistema Javnoj prezentaciji projekta i odbrana projekta.
Gradivo se polagaže u vidu izrade projekta kada se dobija do 60 bodova. Završni ispit je u vidu prezentacije ispitnog projekta pri čemu može dobiti do 30 bodova. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja laboratorijskih vežbi, urađenih studentskih radova (projekata), i završnog ispita. Posebno se ocenjuje snaleženje studenata u rešavanju praktičnih problema i prezentaciji radova.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Rudolf F. Graf, William SheetsEncyclopedia of Electronic Circuits, Volume 71998McGraw-Hill/TAB ElectronicsEngleski
Myke PredkoElectronics-Circuits and Systems2005McGraw-Hill/TAB ElectronicsEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada60.00
Odbrana projektadada40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Brkić dr Miodrag
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Milosavljević Vladimir
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mihajlović Živorad
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Rajs dr Vladimir
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Bajić dr Jovan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe