Predmet: Vizualizacija geoprostornih podataka (12 - GI700)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastGeomatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti geodezije, geomatike i geoinformatike. Sticanje osnovnih i primenjenih znanja iz oblasti virtualnih GIS atlasa. 2D i 3D vizualizacija geoprostornih podataka
Stečena znanja koristi u stručnim predmetima, u formulisanju i u rešavanju inženjerskih problema.
Sadržaj predavanja: Uvod u vizeulizaciju geoprostornih podataka; Modeli podataka i formati; Standardizacija; KML, VRML, GEOVRML, CITYGML; Akvizicija geoprostornih podataka - street mapper, piktometrija, satelitske platforme - tehnološke osnove; 3d sistemi akvizicije u geodeziji; Virtuleni modeli i atlasi; Vizuelizacija u geodeziji; 3d katastarski sistemi; Algoritmi - renderovanje; Animacija; Simbolizacija; SLD ; Dinamički GIS - tematske karte kao rezultati GIS analize; 3d web prikaz. Sadržaj vežbi: Praktična primena na predavanjima prikazanih koncepata. Virtuelni atlasi; Dinamičke web karte, prostorni upti i analize; 3D modelovanje; Animacija
Oblici nastave: predavanja; računarske vežbe; konsultacije; samostalna i vođena izrada obaveznih zadataka. Predispitne obaveze: obavezni zadaci, u toku pohađanja nastave. Ispit - provera znanja: završni ispit u usmenom obliku.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Zhong-Ren Peng, Ming-Hsiang TsouInternet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Network2003John Wiley & SonsEngleski
Bernie Szukalski, Derek LawWeb mapping applications with ArcGIS2011Esri Petroleum User Grooup ConferenceEngleski
Michael MillerUsing Google Maps™ and Google Earth™2011QueEngleski
Mirza PonjavićOsnovi geoinformacija2011Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultetSrpski jezik
Galić Z.Geoprostorne baze podataka2006Golden Marketing - Tehnička knjigaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada30.00
Kolokvijumdane20.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Govedarica dr Miro
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Sladić dr Dubravka
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Jovanović dr Dušan
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Radulović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kamenko Ilija

Računarske vežbe