SSFTN


29.10.2012. - 00:00
Savez studenata Fakulteta tehničkih nauka (SSFTN) je organizacija koja svojim radom, već više od 40 godina, pomaže studentima FTN-a i trudi se da im svojim aktivnostima olakša studiranje. Savez je zvanična organizacija studenata FTN-a, koji čine isključivo studenti našeg Fakulteta. Osnovna zaduženja Saveza su rad na poboljšanju studentskog standarda i uslova studiranja, zabave, sporta, kulturnih i ostalih aktivnosti.

Iskreno bismo želeli da se i Vi priključite našem Savezu i da zajedničkim naporima nastavimo ono što su mnogi pre nas radili. To je da stvorimo što bolje uslove za uspešno i lakše studiranje.

Prostorije SSFTN-a se nalaze preko puta čitaonice i rade svakog radnog dana 09:00 – 13:00 časova.

Za više informacija, posetite http://www.ssftn.org/