IEEE – Student Branch, Novi Sad


29.10.2012. - 00:00
Studenti elektrotehnike su marta 2002. godine osnovali studentski ogranak Svetskog udruženja inženjera elektrotehnike – IEEE. Time su sebi otvorili put za lakše učestvovanje na naučnim i stručnim skupovima vrhunskog kvaliteta širom sveta, kao i za česta druženja i komunikaciju sa kolegama iz inostranstva.

Web : www.ieee.uns.ac.rs