Predmet: Tehnološki postupci remedijacije radne sredine (17 - ZR399)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite na radu
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.12.2018..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Analiza podataka o stanju radne sredinedane
Sticanje neophodnih znanja o tehnološkim procesima i uređajima koji se primenjuju u remedijaciji radne sredine.
Nakon odslušanog kursa i položenog ispita, student će moći da identifikuje i primeni odgovarajuće tehnološke procese i uređaje za remedijaciju radne sredine.
Tehnologija i tehnološki sistemi. Elementi tehnološkog sistema. Tehnološki proces i tehnološke opercije (mehaničke, toplotne, difuzione operacije). Indikatori kvaliteta radne sredine u procesnoj industriji. ?arakterizacija zagađujućih materija i indikatori kvaliteta radne sredine u procesnoj industriji (hemijska industrija, metaloprerađivačka industrija, industrija boja i lakova, itd). Kriterijumi za izbor odgovarajućeg remedijacionog procesa. Tehnološki procesi i uređaji za remedijaciju radne sredine. Taloženje – gravitacione taložne komore, elektrostatički taložnici. Cikloni. Skruberi. Ventilacioni sistemi. Filtracija - rotacioni filtri. Adsorpcija – adsorberi. Apsorpcija – apsorberi. Napredni tehnološki procesi remedijacije radne sredine (multicikloni, membranski procesi, adsorpcija na alternativnim adsorbentima). Zakonodavstvo i regulative iz oblasti.
Predavanja. Računske vežbe koje se baziraju na rešavanju konkretnih praktičnih problema i dimenzionisanju uređaja za remedijaciju delove radne sredine. Zajedničke i individualne konsultacije. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj (računski deo) i u usmenoj formi (teorijski deo). Pismeni deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Iyyanki V Muralikrishna аnd Valli ManickamEnvironmental Management - Science and Engineering for Industry2007Butterworth-Heinemann, ElsevierEngleski
Popović D.Hemijski parametri životne i radne sredine2008Fаkultеt zаštitе nа rаdu, NišSrpski jezik
Anđelković, B., Krstić, I.Tehnološki procesi i životna sredina2002Fakultet zaštite na radu, NišSrpski jezik
Sovilj, M.Difuzione operacije2004Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
Aarne Vesilind P. et al.Introduction To Environmental Engineering2004Cengage LearningEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Adamović dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tot Bojana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe