Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer građevinarstva (Mast. inž. građ.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Građevinsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Izborna pozicija 12-31-20-100.005
Izborna pozicija 22-31-20-100.005
Odabrana poglavlja iz planiranja i projektovanja gradskih saobraćajnica22000.004
Upravljanje putnom mrežom22000.004
Upravljanje mostovima21000.004
Tuneli22000.005

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet - putevi 120-20-200.004
Izborni predmet - putevi 220-20-200.004
Stručna praksa00003.003
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada00080.0013
Izrada i odbrana master rada00009.009
 Dokumenta