Osnovne informacije

Nivo studija
Master akademske studije


Zvanje koje se stiče
Master inženjer građevinarstva (Mast. inž. građ.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Građevinsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
1 / 2


Ukupan broj ESPB bodova
60


 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Izborna pozicija 1320005
Izborna pozicija 2320005
Odabrana poglavlja iz planiranja i projektovanja gradskih saobraćajnica220004
Upravljanje putnom mrežom220004
Upravljanje mostovima210004
Tuneli220005

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet - putevi 1220004
Izborni predmet - putevi 2220004
Stručna praksa000033
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - master rada0008013
Izrada i odbrana master rada000099
 Dokumenta