Predmet: Programska podrška u televiziji i obradi slike 1 (06 - RT50)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastRačunarska tehnika i računarske komunikacije
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Logičko projektovanje računarskih sistema 2dada

Predmeti kojima je preduslov predmet Programska podrška u televiziji i obradi slike 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Programska podrška u televiziji i obradi slike 2dada
Ovladavanje projektovanjem arhitektura za prijem televizijskog signala, fizička arhitektura i odgovarajućom programskom podrškom.
Vladanje osnovnim tehnikama projektovanje, i testiranje arhitektura za prijemnika TV signala. Stečena znanja su osnova za praćenje nastavne na stručnim predmetima koji slede.
Uvod (osnovi prenosa slike). Elementi fizičke arhitekture TV prijemnika – osnovni elementi, relizacija ulaznog stepena TV prijemnika (tuner, demodulator), bloka za digitalizaciju, bloka za obradu slike u digitalnom domenu (SRC, NR, ZOOM, skaliranje), bloka za prikaz slike (CRT, LCD, Plazma), realizacija centralno upravljačke jedinice, sa delom za rukovanje podacima (VBI, CC, TTX). Elelemnti sistemske programske podrške TV prijemnika (OS, HAL, MICTOS), elementi programske podrška za rukovanje ulaznim stepenom (tuner, demodulator), TV prijemnika, izlaznim stepenom, realizacija programske podrške za upravljanje zvukom (MSP), programska podrška za teletekst, sprega sa korisnikom (daljinski upravljač i sistem menija). Realizacija algoritama za digitalnu obradu televizijske slike u realnom vremenu u programabilnim sekevncijalnim mrežama (OCP 1.0, OCP 2.0, 3DComb).
Predavanja. Tutorijali. Auditorne vežbe. Računarske vežbe. Konsultacije. Nastava se izvodi kao blok nastava iz dva dela. U prvom delu blok nastave studenti slušaju predavanja iz teorije u prepodnevnom terminu. U popodnevnom terminu se izvode računarske vežbe. U drugom delu blok nastave, student izrađuje svoj ispitni rad.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
V. Kovačević, N. Teslić, V. MihićProgramska podška u televiziji i obradi slike 1, Skripte2005Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Teslić dr Nikola
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bjelica dr Milan
Redovni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kovačević Marko
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Očovaj Stanislav
Asistent sa magistraturom

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Stupar Goran
Asistent

Računarske vežbe