Predmet: Bezbednost i zaštita na radu sa opremom za rad (17 - ZR308A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastMašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2012..

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja u oblasti opšte bezbednosti opreme za rad. Osposobljavanje za izradu tehičke dokumentacije u pogledu zadovoljenja uslova bezbednosti opreme za rad.
Znanja o novom pristupu bezbednosti opreme za rad i sposobnost za izradu tehničke dokumentacije u skladu sa tim pristupom
Deficija opreme za rad. Novi pristup bezbednosti opreme za rad u zakonodavstvu –evropske direktive, harmonizovani standardi. Usaglašavanje sa zahtevima evropskih direktiva. Opšti principi konstruisanja sa stanovišta bezbednosti mašina. Opasnosti i štetnosti koje stvara oprema za rad. Smeštaj opreme za rad sa stanovišta pojedinih vrsta opasnosti. Vrste pogonske energije, sa osobenostima zaštite, poremećaj, nestanak i ponovni povratak energije. Oprema za automatski i manuelni rad. Uređaji za rukovanje opremom za rad. Zaštitne naprave uređaji i blokade. Signalni uređaji i kontrolni instrumenti. Osnove procene rizika opreme za rad. Način smanjenja i upravljanja preostalim rizikom koji se nije mogao otkloniti poznatim tehničkim rešenjima. Specifični tipovi određenih štetnosti (prašina, fizičke štetnosti, opasne materije, niske/visoke temterature, opasna zračenja, ...). Održavanje i transport opreme za rad. Uređenje radnog mesta.
Predavanja, računarske i laboratorijske vežbe i konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva praćen odgovarajućim primerima iz prakse, radi lakšeg razumevanja i usvajanja gradiva. Na laboratorijskim vežbama praktično se primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi, dok se na računarskim vežbama sprovodi upotreba informaciono komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima iz posmatranog područja. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Zeljković M, Borojev LJ, Vilotić D.Bezbednost mašina (skripta)2012FTN, U pripremiSrpski jezik
Borojev LJ, Zeljković M.Glavne karakteristike i struktura obradnih sistema2009FTN, u pripremiSrpski jezik
Vilotić, D., Plančak, M.Mašine za obradu deformisanjem – Krivajne prese2010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kršljak B.Uljarice-Public2002Uljarice publik, Beograd 2002Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Grafički raddada20.00
Grafički raddada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada3.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada2.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Živković dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živanić dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Živanić dr Dragan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Knežev Miloš
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Živković dr Aleksandar
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe