Savet FTN-a


23.06.2014. - 11:40 
SASTAV SAVETA SA MANDATOM 1.10.2015. – 30.09.2018.

U skladu sa članom 37. Statuta FTN Savet Fakulteta ima 23 člana od kojih su 15 predstavnici Fakulteta koje bira Nastavno – naučno veće, a 4 člana imenuje osnivač. Predstavnike Fakulteta čine: 13 predstavnika iz reda nastavnika, sa svakog departmana po jedan, jedan predstavnik iz reda asistenata departmana sa najvećim brojem nastavnika i asistenata, jedan predstavnik iz reda zaposlenih u stručnim službama i 4 predstavnika studenata koje bira Studentski parlament. Dekan i prodekani su dužni da prisustvuju sednicama Saveta bez prava odlučivanja. Imajući u vidu navedeno Savet čine:


PREDSTAVNICI OSNIVAČA:
1. Jelena Drobnjak
2. Aleksandar Mijanović
3. dr Aleksandar Ašonja
4. Zdravko JelušićPREDSTAVNICI FAKULTETA:
5. prof. dr Branislav Borovac, predstavnik  Departmana za industrijsko inženjerstvo  i menadžment
6. prof. dr Branko  Škorić, predstavnik  Departmana za proizvodno mašinstvo
7. doc. dr Milan Rackov, predstavnik Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
8. doc. dr Siniša Bikić, predstavnik Departmana za energetiku i procesnu tehniku
9. prof. dr Ivan Luković, predstavnik  Departmana za računarstvo i automatiku
10. prof. dr Goran Švenda, predstavnik  Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
11. prof. dr Milan Trivunović, predstavnik Departmana za građevinarstvo i geodeziju
12. prof. dr Pavle Gladović, predstavnik Departmana za saobraćaj
13. prof. dr Goran Vujić, predstavnik  Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine
14. prof. dr Silvia Gizelan, predstavnik Departmana za opšte discipline u tehnici
15. doc. dr Miodrag Žigić, predstavnik  Departmana za tehničku mehaniku
16. doc. dr Nemanja Kašiković, predstavnik Departmana za grafičko inženjerstvo i dizajn
17. prof. dr Radivoje Dinulović, predstavnik  Departmana za arhitekturu i urbanizam
18. Dejan Tubin, Stručne službe
19. Luka Mejić, predstavnik saradnika


PREDSTAVNICI STUDENATA:
20. Igor Grajić
21. Nemanja Perić
22. Đorđe Jovanović
23. Darko Čuturić