Predmet: Ekonomični i energetski efikasni električni sistemi (12 - EZ301)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektroenergetski sistemi
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.10.2012..

Cilj predmeta je da predstavi uticaj ekonomskih kriterijuma u korišćenju i primeni čistih energetskih izvora i tehnologija. Predstaviće velike promene u tretiranju električne energije, proces deregulacije, formiranje energetskih tržišta, a posebno berzi električne enrgije koje su dalekosežno promenile elektroenergetiku u Evropi i svetu. S druge strane, cilj predmeta je i da predstavi tehnologije za efikasno korišćenje postojećih resursa, odnosno omogućavanje proširenja kapaciteta radi ukuljučivanja distribuiranih generatora.
Studenti će dobiti saznanja o procesima transformacije i deregulacije u elektroenergetskom sektoru. Biće osposobljeni da formiraju, projektuju i predstavljaju ekonomski isplative sisteme i da daju predloge i rešavaju probleme unapređenja sistema u cilju njegove veće energetske efikasnosti, odnosno povećanja kapaciteta.
Čiste energetske tehnologije i proizvodnja električne energije. Energetska politika u Evropi i svetu – procesi deregulacije i tržišnog tretiranja električne enrgije. Prikaz deregulisanog sistema i način njegovog funkcionisanja. Alati i softveri za rad sistema. Berze električne energioje. Metode formiranja cene i načini trgovanja. Povećanje energetske efikasnosti postojećih sistema. Fleksibilni naizmenični prenosni sistemi i uloga FACTS uređaja. Sistemi sa jednosmernim prenosom na visokim naponima. Metode povećavanja kapaciteta mreža u cilju veće energetske efikasnosti. Uloga distribuiranih energetskih izvora u deregulisanom sistemu. Načini monitoringa i praćenja. Ekonomična potrošnja električne enrgije i metode podsticaja (tarifni sistemi). Stanje u Srbiji i rad energetskog tržišta jugoistočne Evrope.
Nastavne metode uključuju predavanje i aktivno učešće studenata kroz diskusiju na zadate teme, grupni i individualni naučno-istraživački rad, obradu studije slučajeva, itd. Teorijski aspekti i matematički modeli će biti izlagani na predavanjima, dok će praktičan rad i simulacije rada biti rađene u sklopu vežbi. Samostalni rad studenata će biti iskazan kroz izradu projekta/studija slučajeva.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
D.S. Kirschen, G. StrbacFundamentals of Power System Economics2003WileyEngleski
S.Filipović, G.TanićIzazovi na tržištu električne energije2010Ekonomski institut, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Katić Nenad

Predavanja
Nedostaje slika

Lukić Jovan
Predavač

Auditorne vežbe