Predmet: Osnove programiranja (17 - SIT03)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..

Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima, elementima i strukturom računarskih programa, i osnovnim algoritmima za obradu podataka
Nakon uspešno završenog kursa student poznaje koncepte računarskih programa i piše programe koji vrše interakciju sa korisnikom; rukuje različitim tipovima podataka u računarskom programu; koristi osnovne strukturne elemente programa: sekvence, selekcije i iteracije; koristi potprograme i vrši dekompoziciju složenijih programa; poznaje elemente procesa razvoja programa; poznaje elemente analize algoritama.
Pojam računarskog programa: uloga hardvera i softvera u računarskom sistemu; principi rada modernog računara; oblik i svrha programskih jezika; Rukovanje brojevima: pojam tipova podataka; numerički tipovi podataka; reprezentacija brojeva u računaru; akumulatorske promenljive; korišćenje matematičkih funkcija. Rukovanje stringovima: pojam stringa i njegova računarska reprezentacija; operacije nad stringovima; formatiranje stringova. Grananje u programu: pojam grananja u programu; jednostruko, dvostruko i višestruko grananje; obrada izuzetaka. Petlje i logički izrazi: pojam petlje; konačna i beskonačna petlja; interaktivna i sentinel petlja; ugnježdene petlje; Bulova algebra i Bulovi izrazi. Potprogrami: dekompozicija programa; pozivanje potprograma; prenos parametara i rezultata; kolekcije potprograma; pojam i primena rekurzije. Kolekcije podataka: pojam niza; operacije nad nizovima; višedimenzionalni nizovi; pojam rečnika; operacije nad rečnikom. Razvoj programa: reprezentacija realnog sistema u računarskom programu; top-down i spiralne tehnike razvoja programa; testiranje programa. Analiza algoritama: osnovne za analizu efikasnosti algoritama; pojam pretraživanja, linearna i binarna pretraga; pojam i algoritmi sortiranja.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Završni ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa računarskih vežbi i završnog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
John M. ZellePython Programming: An Introduction to Computer Science, 2nd edition2010Franklin, Beedle & Associates Inc.Engleski
LOVRIĆ, AnticaPASCAL: osnove programiranja1986Zagreb: Tehnička knjigaHrvatski
LOVRIĆ, AnticaPASCAL: osnove programiranja1983Zagreb: Tehnička knjigaHrvatski
ČABARKAPA, MilanOsnovi programiranja u PASCAL-u1990Beograd : Građevinska knjigaSrpski jezik
ČABARKAPA, MilanOsnovi programiranja u PASCAL-u1997Beograd: Tehnička knjigaSrpski jezik
Knuth, D.E.The Art of Computer Programming1998Addison-Wesley, Upper Saddle RiverEngleski
Knuth, D.E.The Art of Computer Programming1998Addison-Wesley, Upper Saddle RiverEngleski
Chun, W.J.Pyton : programiranje aplikacija2014Mikro knjiga, BeogradSrpski jezik
Hajduković, M.Osnovi programiranja1996Autorsko izd., Novi SadSrpski jezik
Reynolds, J.C.Theories of Programming Languages1998Cambridge University Press, New YorkEngleski
Hehner, E.C.R.A Practical Theory of Programming1993Springer-Verlag, New YorkEngleski
Dujmović, J.Programski jezici i metode programiranja1990Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Mitchell, J.C.Foundations for programming languages1996MIT Press, CambridgeEngleski
Lubanovic, B.Uvod u Python2015CET, BeogradSrpski jezik
М. ХајдуковићОперативни системи (проблеми и структура)2016FTN izdavaštvoSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada70.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Markoski dr Branko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Nejgebauer mr Ivan
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Vujinović Aleksandar
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ivanović Mijatov Bojana
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Anđelić Branislav
Asistent-master

Računarske vežbe