Predmet: Tehnologije merenja i kontrole proizvoda (17 - II1014)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastKvalitet, efektivnost i logistika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Program predmeta

Program se primenjuje od 23.10.2012..

Predmet Tehnologije merenja i kontrole proizvoda obuhvata proučavanje postupaka izdvajanja, obrade i prikazivanja izdvojenih podataka, upoznavanje sa tehnologijama merenja i kontrole, analizu elemenata koji definišu postupke merenja i kontrole i metodologiju izbora optimalne varijante postupka korišćenjem validnih kriterijuma.
Postupci ulazne, procesne i izlazne kontrole su neophodni radi provere tehničkog kvaliteta proizvoda ili usluge koji se isporučuje/koja se pruža tržištu. Kandidatu se prezentuju osnovni principi i elementi matematičke statistike primenjene na oblast metrologije neophodni da bi se stekao opšti uvid u obavljanje ovog za organizaciju vitalnog posla, kao i osnovne informacije o nekim, u praksi najčešće korišćenim merilima. Kandidati se upoznaju sa elementima međunarodnih organizacionih standarda u vezi sa radom laboratorija za merenje i etaloniranje.
• Vrste podataka • Postupci izdvajanja podataka • Obrada i prikazivanje izdvojenih podataka • Merenje i merni instrumenti • Merenje veličina • Upoznavanje sa tehnologijama merenja i kontrole • Metrološke laboratorije • Analiza elemenata koji definišu postupke merenja i kontrole • Metodologija izbora optimalne varijante postupka merenja i kontrole • Izrada postupaka merenja i kontrole
• Predavanje. Numeričko-računske, labaratorijske, grafičke i računarske vežbe • Ispit je računski i teorijski. Računski ispit je eliminatoran. • Ocena ispita se formira na osnovu uspeha iz laboratorijksih i numeričko/računskih vežbi, seminarskog rada, obaveznih zadataka i računskog i teorijskog dela ispitnog zadatka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
B. Kamberović, V. RadlovačkiTehnologije merenja i kontrole proizvoda2012elektronska skriptaSrpski jezik
Ford Motor Company, General Motors CorporationMeasurement systems analysis: Reference manual2010 Chrysler Group LLC, Ford Motor Company, General Motors CorporationEngleski
Vulanović, V. i dr.Metode i tehnike unapređenja procesa rada2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Hitoshi, K Statistical methods for quality improvement19953A Corporation, Tokyo Engleski
Goran KostićMetrološki priručnik2018Symmetry, Goran Kostć, SrbijaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Grafički raddada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Delić dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Orošnjak dr Marko
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Orošnjak dr Marko
Docent

Laboratorijske vežbe