Predmet: Proizvodni i uslužni sistemi (17 - IM1027)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2013..

Predmet je usmeren ka sistemskom razmatranju procesa transformacije ulaznih veličina u gotove proizvode u okviru različitih proizvodnih sistema. Cilj predmeta predstavlja osposobljavanje studenata za razvoj i projektovanje proizvodnih sistema, definisanje njihovih karakteristika, projektovanje proizvodnih procesa koji se odvijaju u njima. Studenti se obučavaju da koriste alate za oblikovanje tokova materijala, projektovanje struktura sistema i procesa rada. Tokom nastave studenti stiču znanja potrebna za određivanje prostornog rasporeda elemenata sistema, kao načina odabira mikro i makro lokacije.
Student će biti spreman da razvije i projektuje proizvodni sistem, da prepozna i shvati značaj proizvodnog sistema, proizvodnih procesa, proizvodnje i proizvoda kao suštinske svrhe proizvodnog sistema. Kroz predavanja, vežbe i praktičan rad studenti stiču znanje o preduzeću kao integrisanoj celini sa vezom svih funkcionalnih elemenata.
Osnovni elementi proizvodnih i poslovnih sistema, Uslovi razvoja proizvodnih i poslovnih sistema, Proizvod i program proizvodnje, Nematerijalni proizvodi/usluge, priroda i način doživljavanja, Proces rada i kapacitet sistema, Oblikovanje tokova materijala, Pojedinačni prilaz u oblikovanju tokova, Grupni prilaz u oblikovanju tokova, Opšti model tokova materijala, Uravnoteženje tokova u sistemu, Oblikovanje struktura proizvodnih i poslovnih sistema, Procesni prilaz u oblikovanju struktura, Predmetni prilaz u oblikovanju struktura, Osnovne podloge za oblikovanje struktura, Određivanje elemenata sistema, Oblikovanje prostornih struktura sistema, Oblikovanje tokova energije, Utvrđivanje energetskih potreba, Projektovanje energetskih struktura, Lokacija proizvodnih sistema, Određivanje lokacije sistema u užem i širem smislu, Izmeštanje (outsourcing) funkcija ili procesa na drugu lokaciju ili u drugi proizvodni sistem, Uslovi za izmeštanje, delegiranje odgovornosti i kompetencija. Simulacija poslovnih sistema u cilju projektovanja i rekonfiguracije tokova.
Predavanja na predmetu su auditornog karaktera uz teorijsku obradu potrebnog broja studija slučaja. Vežbe obuhvataju uvođenje studenata u izučavanu problematiku, interaktivnu obradu studija slučaja i računskih primera u cilju praktičnog ovladavanja alatima za projektovanje sistema i grupni rad na pripremi projektnih zadataka. Studenti u manjim grupama rade konkretan projektni zadatak koji za cilj ima primenu stečenog znanja u projektovanju realnog proizvodnog sistema. Laboratorijske vežbe obuhvataju obuku na posebno opremljenim radnim mestima, međusobno povezanim u proizvodnu liniju, u namenskoj laboratoriji pod nadzorom laboranta. Predviđena je javna odbrana projektnih zadataka. U toku trajanja kursa predviđene su posete preduzećima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dragutin ZelenovićProjektovanje proizvodnih sistema2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Zelenović, D., Ćosić, I., Maksimović, R.Projektovanje proizvodnih sistema: priručnik za vežbe2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Zelenović, D. i dr.Priručnik za projektovanje proizvodnih sistema: pojedinačni prilaz2003Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lazarević dr Milovan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Sremčev dr Nemanja
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Rikalović dr Aleksandar
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ćurčić Jelena
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Fajsi Angela
Asistent-master

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Medojević Milana
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Oros dr Dragana
Docent

Laboratorijske vežbe