Na funkciji: Šef katedre


ZvanjeOdDo
prof. dr Boris DumnićRedovni profesor01.10.2018.Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače20181001