Predmet: Osnove baza podataka (17 - SIT022)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti kojima je preduslov predmet Osnove baza podataka

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
NoSQL baze podatakadada
Administracija baza podatakadada
Savladavanje koncepata relacionih baza podataka. Savladavanje jezika SQL, standarda za pristup relacionim bazama podataka, kao i reprezentativnih CASE alata za modelovanje podataka.
Stečena znanja o koncepatima relacionih baza podataka. Stečena znanja potrebna za korišćenje jezika SQL za pristup relacionim bazama podataka. Stečene veštine korišćenja CASE alata za modelovanje relacionih baza podataka.
Evolucija baza podataka / Elementi sistema za upravljanje bazama podataka / Modeliranje podataka: model objekti-veze / Relacioni model podataka / Relaciona algebra / Jezik SQL / Ograničenja i trigeri / Indeksi / Proceduralna proširenja SQL-a / Uskladištene procedure / Upravljanje transakcijama / Objektno-relaciono mapiranje
Oblici izvođenje nastave su: Predavanja, računarske vežbe, izrada domaćih zadataka i konsultacije. Na predavanjima se korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktičan deo gradiva studenti savladavaju na računarskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć izvođača nastave ili samostalno. Student je obavezan da demonstrira samostalnost u rešavanju zadataka, odnosno da demonstrira razumevanje rešenja. Na konsultacijama se studentima daju dodatna objašnjenja sadržaja izlaganih na predavanjima i vežbama. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Lazarević B.i drugiBaze podataka2003Fakultet organizacionih nauka BeogradSrpski jezik
Date, C.J.An Introduction to Database Systems, (8th Edition)2003Pearson, BostonEngleski
Shekhar, S., Chawla, S.Spatial Databases: A Tour2003Prentice Hall, New JerseyEngleski
Кордић, С. и др.Базе података : збирка задатака2018Факултет техничких наука, Нови СадSrpski jezik
Михајловић ДраганИнформациони системи и пројектовање база података1998ФТН, Нови СадSrpski jezik
Могин П, Луковић И.Принципи база података1996Факултет техничких наука и МП Stylos, Нови СадSrpski jezik
Могин П., Луковић И., Говедарица М.Принципи пројектовања база података2004ФТН ИздаваштвоSrpski jezik
Могин Павле, Луковић Иван, Говедарица МироПринципи пројектовања база података, ИИ издање2004Факултет техничких наука, Нови СадSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bender mr Miroslav
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Zarić dr Miroslav
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bender mr Miroslav
Predavač

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Matković Jelena
Asistent

Računarske vežbe