Predmet: Digitalna reprodukcija (17 - F301)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastGrafičko inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za grafičko inženjerstvo i dizajn
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2004..

Cilj kursa je obrazovanje studenata u oblasti reprodukcione tehnike te njihovo osposobljavanje za razumevanje kompleksnih reprodukcionih procesa i primene stečenih znanja u domenu pripreme za štampu, dizajna i štampe. Kroz kurs se student upoznaje sa pojmovima reprodukcionih procesa, koji uključuju učenje o izvorima svetla, fotohemijskim zakonima, osnovama ljudske percepcije, načinima mešanja boja, načinima kontrole reprodukcije boja, merenja boje i osnovama upravljanja bojom, digitalnom rastriranju, probnom otiskivanju i uređajima za izradu grafičkih filmova i štamparskih formi. Student se uči da razume upotrebu tih pojmova u kontekstu učenja da se problem iz date oblasti postavi i da se problem reši, razvije sposobnost prepoznavanja problematike u okviru tehnika reprodukcije u smislu identifikacije, formulacije (modela) i mogućeg rešavanja. Kroz kurs student upoznaje i osnovne principe inženjerskog rasuđivanja i donošenja odluka.
Nakon završenog kursa student je upoznat sa osnovama ljudske percepcije, sposoban je da vrši kontrolu reprodukcije boje, primeni adekvatne denzitometrijske, kolorimetrijske i spektrofotometrijske merne metode u kontroli grafičkih otisaka, adekvatno pristupi problemima digitalnog rastriranja, profesionalnoj obradi fotografija za štampu kao i procesima u okviru pripreme za štampu a koji se tiču reprodukcionih tehnika. Po završetku kursa, student stiče neophodna znanja iz oblasti reprodukcione tehnike, koja će im omogućiti razumevanje kompleksnih reprodukcionih procesa i njihovu primenu u budućem profesionalnom radu kao i daljem obrazovanju sa posebnom važnoću u okviru kurseva koji se tiču tehnika štampe, štamparskih formi, nauke o boji i upravljanja bojom.
Uvodna razmatranja i osnovni pojmovi u oblasti reprodukcione tehnike i reprodukcionih procesa. Karakteristike izvora svetla: tipični izvori svetla u reprodukcionoj tehnici, laseri, karakteristike LED dioda. Fotohemijski zakoni. Grafički filmovi: osnovna svojstva i vrste grafičkih filmova, obrada grafičkih filmova. Osnove ljudske percepcije. Načini mešanja boja. Instrumentalna kontrola reprodukcije boja: optička gustina, tonske vrednosti, porast tonskih vrednosti, štamparski kontrast, sivi balans, sivilo i nečistoća, preklapanje, Osnovi CIE kolorimetrije. Munselov sistem, HSB. Dijagram hromatičnosti. CIE Lab i Luv, razlika boja. Osnove merenja boja: merne geometrije, denzitometar, kolorimetar, spektrofotometar. Osnove upravljanja bojom: profili,kalibracija, namere prikaza. Osnove digitalnih slika: digitalna slika, rezolucija, dimenzija piksela, dubina bitova,veličina slike. Skeneri: tipovi skenera, karakteristike skenera. Digitalni fotoaparati: tipovi senzora, CCD, CMOS, X3, načini snimanja, konstrukcija, krakteristike,objektivi, ekspozicija, ISO osetljivost, izoštravanje. Formati datoteka za snimanje: RAW, TIFF, JPG. Formati fajlova u grafičkoj industriji. RIP</eng > i operacije RIPa. PDF. UCR i GCR. Digitalno rastriranje: rezolucija, linijatura, uglovi i rozete, moire, uglovi rastriranja, AM, FM, hibridno rastriranje, uglovi rastriranja, iracionalno rastriranje, superćelije. Probni otisak i vrste probnih otisaka. Uređaji za osvetljavanje filmova i ploča. Praktičan deo prati teorijska izlaganja: denzitometrijska i kolorimetrijska kontrola reprodukcije grafičkih filmova i otisaka odogovarajućim mernim instrumentima i rad u odogovarajućem programskom alatu za digitalnu reprofotografiju gde se izučavaju ispravke, prilagođavanja i unapređivanja digitalnih slika radi što bolje i vernije reprodukcije.
Nastava se izvodi savremenim didaktičkim sredstvima i metodama, interaktivno, u vidu predavanja, računarskih i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen primerima i simulacijom rešenja radi lakšeg razumevanja predmetne materije. Materijali sa predavanja su dostupni studentima u .pdf formatu. Računarske vežbe su organizovane na način da dopune znanja iz oblasti digitalne reprofotografije a na laboratorijskim vežbama se praktično primenjuju stečena znanja na raspoloživoj laboratorijskoj opremi iz oblasti kontrole i merenja parametara kvaliteta reprodukcije filma i otisaka. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kipphan, H.Handbook of Print Media : Technologies and Production Methods2001Springer-Verlag, HeidelbergEngleski
Yule, J., Field, G.Principles of Color Reproduction2000GATF Press, PittsburghEngleski
Novaković, D., Pešterac, Č.Denzitometrija i kolorimetrija: priručnik za vežbe2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Karlović I.,Tomić, I., Rilovski, I.Digitalna reprofotografija2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Novaković, D., Pavlović, Ž., Dedijer, S.Od kompjutera do štampe : Computer to Plate tehnologije2013Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada10.00
Odbranjene računarske vežbedada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada3.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada2.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dedijer dr Sandra
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tomić dr Ivana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Dedijer dr Sandra
Redovni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ilić Tamara
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Milošević dr Rastko
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Golubović Gala
Asistent

Računarske vežbe