Nastavno naučno veće FTN-a


25.06.2014. - 14:25 
SASTAV NASTAVNO - NAUČNOG VEĆA
SA MANDATOM  1.10.2018. – 30.09.2021.


Na osnovu člana 60 i 61. Statuta Fakulteta Nastavno – naučno veće čine dekan, prodekani i šefovi katedri. Prilikom raspravljanja, odnosno odlučivanja o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja u radu Nastavno-naučnog veća, učestvuje 20 % studenata koje bira Studentski parlament Fakulteta. Sednici Nastavno-naučnog veća mogu prisustvovati bez prava odlučivanja i druga lica koja nisu članovi veća. Imajući u vidu navedeno Nastavno – naučno veće čine:

1. prof. dr Rade Doroslovački, dekan
2. prof. dr Dragiša Vilotić, prodekan za nastavu
3. prof. dr Vladimir Katić, prodekan za finansije
4. prof. dr Srđan Kolaković, prodekan za investicije i saradnju sa privredom
5. prof. dr Darko Stefanović, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju
6. Dejan Naćić, student prodekan
7. prof. dr Milenko Sekulić, šef Katedre za procese obrade skidanjem materijala
8. prof. dr Slobodan Tabaković, šef Katedre za mašine alatke, fleks. tehnol. sist. i računarom podržane procese projektovanja
9. prof. dr Dragan Rajnović, šef Katedre za materijale i tehnologije spajanja
10. prof. dr Branko Škorić, šef Katedre za tehnologije oblikovanjem i inženjerstvo površina
11. prof. dr Miodrag Hadžistević, šef Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko - inženjerske aspekte
12. prof. dr Jovan Dorić, šef Katedre za motore i vozila
13. prof. dr Maja Čavić, šef Katedre za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo
14. prof. dr Ninoslav Zuber, šef Katedre za konstrukciono mašinstvo, transportne sisteme i logistiku
15. doc. dr Aleksandar Anđelković, šef Katedre za toplotnu tehniku
16. prof. dr Damir Đaković, šef Katedre za procesnu tehniku
17. prof. dr Maša Bukurov, šef Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme
18. prof. dr Bojan Lalić, šef Katedre za proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment
19. prof. dr Dragan Šešlija, šef Katedre za mehantroniku, robotiku i automatizaciju
20. prof. dr Dragoljub Šević, šef Katedre za kvalitet, efektivnost i logistiku
21. prof. dr Jelena Radonić, šef Katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine
22. prof. dr Milan Martinov, šef Katedre za inženjerstvo biosistema
23. prof. dr Miro Govedarica, šef Katedre za sisteme, signale i upravljanje
24. prof. dr Dragan Ivetić, šef Katedre za primenjene računarske nauke
25. doc. dr Jelena Kovačević, šef Katedre za računarske komunikacije
26. prof. dr Zoran Jeličić, šef Katedre za automatsko upravljanje
27. prof. dr Goran Sladić, šef Katedre za informatiku
28. prof. dr Miroslav Popović, šef Katedre za računarsku tehniku
29. prof. dr Andrija Sarić, šef Katedre za elektroenergetiku i elektroenergetski softverski inžinjering
30. prof. dr Boris Dumnić, šef Katedre za energetsku elektroniku i pretvarače
31. prof. dr Mirjana Damjanović, šef Katedre za elektroniku
32. prof. dr Vlado Delić, šef Katedre za telekomunikacije i obradu signala
33. prof. dr Platon Sovilj, šef Katedre za električna merenja
34. prof. dr Nikola Đurić, šef Katedre za teorijsku elektrotehniku
35. prof. dr Đorđe Lađinović, šef Katedre za konstrukcije
36. prof. dr Mitar Đogo, šef Katedre za geotehniku i saobraćajnice
37. prof. dr Milan Trivunić, šef Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja
38. prof. dr Vlastimir Radonjanin, šef Katedre za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija
39. doc. dr Igor Maraš, šef Katedre za arhitekturu i urbanizam
40. prof. dr Vesna Stojaković, šef Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu
41. prof. dr Radivoje Dinulović, šef Katedre za scenski dizajn
42. doc. dr Slađana Milićević, šef Katedre za umetnost
43. prof. dr Valentina Basarić, šef Katedre za drumske saobraćajne sisteme
44. prof. dr Milica Miličić, šef Katedre za tehnologije transportno - logističkih sistema
45. prof. dr Đurđica Stojanović, šef Katedre za logistiku i intermodalni transport
46. prof. dr Dragana Šarac, šef Katedre za poštanski saobraćaj i komunikacije
47. prof. dr Mila Stojaković, šef Katedre za matematiku
48. prof. dr Uranija Kozmidis – Luburić, šef Katedre za fiziku
49. Ivana Mirović, šef Katedre za društvene nauke
50. prof. dr Ratko Obradović, šef Katedre za animacije u inženjerstvu
51. prof. dr Livija Cvetićanin, šef Katedre za tehničku mehaniku
52. prof. dr Dragoljub Novaković, šef Katedre za grafičko inženjerstvo i dizajn

STUDENTI:

53. Stefan Janjić
54. Milan Šaš
55. Marko Mijić
56. Jelena Nišić
57. Luka Kucurski
58. Vladimir Petrović
59. Bojan Radovanović
60. Stefan Pejić