Nastavno naučno veće FTN-a


15.01.2024. - 09:53 
SASTAV NASTAVNO - NAUČNOG VEĆA


Na osnovu člana 60 i 61. Statuta Fakulteta Nastavno – naučno veće čine dekan, prodekani i šefovi katedri. Prilikom raspravljanja, odnosno odlučivanja o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja u radu Nastavno-naučnog veća, učestvuje 20 % studenata koje bira Studentski parlament Fakulteta. Sednici Nastavno-naučnog veća mogu prisustvovati bez prava odlučivanja i druga lica koja nisu članovi veća. Imajući u vidu navedeno Nastavno – naučno veće čine:

1. prof. dr Boris Dumnić, V. D. dekana, prodekan za finansije i razvoj i šef Katedre za energetsku elektroniku i pretvarače
2. prof. dr Aleksandar Kupusinac, prodekan za nastavu
3. prof. dr Sebastian Baloš, prodekan za investicije i saradnju sa privredom
4. prof. dr Darko Stefanović, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju i šef Katedre za informaciono-komunikacione sisteme
5. Marko Starević, student prodekan
6. prof. dr Milenko Sekulić, šef Katedre za procese obrade skidanjem materijala
7. prof. dr Mijodrag Milošević, šef Katedre za mašine alatke, fleks. tehnol. sist. i računarom podržane procese projektovanja
8. prof. dr Dragan Rajnović, šef Katedre za materijale i tehnologije spajanja
9. prof. dr Mladomir Milutinović, šef Katedre za tehnologije oblikovanjem i inženjerstvo površina
10. prof. dr Miodrag Hadžistević, šef Katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko - inženjerske aspekte
11. prof. dr Boris Stojić, šef Katedre za motore i vozila
12. prof. dr Maja Čavić, šef Katedre za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo
13. prof. dr Ninoslav Zuber, šef Katedre za konstrukciono mašinstvo, transportne sisteme i logistiku
14. prof. dr Aleksandar Anđelković, šef Katedre za toplotnu tehniku
15. prof. dr Damir Đaković, šef Katedre za procesnu tehniku
16. prof. dr Slobodan Tašin, šef Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme
17. prof. dr Nenad Simeunović, šef Katedre za proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment
18. prof. dr Slobodan Dudić, šef Katedre za mehatroniku, robotiku i automatizaciju
19. prof. dr Stevan Milisavljević, šef Katedre za kvalitet, efektivnost i logistiku
20. prof. dr Jelena Radonić, šef Katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine
21. prof. dr Đorđe Đatkov, šef Katedre za inženjerstvo biosistema
22. prof. dr Miro Govedarica, šef Katedre za sisteme, signale i upravljanje
23. prof. dr Dragan Ivetić, šef Katedre za primenjene računarske nauke
24. prof. dr Jelena Kovačević, šef Katedre za računarske komunikacije
25. prof. dr Zoran Jeličić, šef Katedre za automatsko upravljanje
26. prof. dr Goran Sladić, šef Katedre za informatiku
27. prof. dr Miroslav Popović, šef Katedre za računarsku tehniku
28. prof. dr Luka Strezoski, šef Katedre za elektroenergetiku i primenjeno softversko inžinjerstvo
29. prof. dr Mirjana Damnjanović, šef Katedre za elektroniku
30. prof. dr Dejan Vukobratović, šef Katedre za telekomunikacije i obradu signala
31. prof. dr Platon Sovilj, šef Katedre za električna merenja
32. prof. dr Nikola Đurić, šef Katedre za teorijsku elektrotehniku
33. prof. dr Andrija Rašeta, šef Katedre za konstrukcije
34. prof. dr Miloš Šešlija, šef Katedre za geotehniku i saobraćajnice
35. prof. dr Vladimir Mučenski, šef Katedre za organizaciju i tehnologiju građenja
36. prof. dr Srđan Kolaković, šef Katedre za hidrotehniku
37. prof. dr Vladimir Bulatović, šef Katedre za geodeziju
38. prof. dr Igor Maraš, šef Katedre za arhitekturu i urbanizam
39. prof. dr Vesna Stojaković, šef Katedre za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu
40. prof. dr Aleksandra Pešterac, šef Katedre za scenski dizajn
41. doc. dr Slađana Milićević, šef Katedre za umetnost
42. prof. dr Valentina Mirović, šef Katedre za drumske saobraćajne sisteme
43. prof. dr Gordan Stojić, šef Katedre za tehnologije transportno - logističkih sistema
44. prof. dr Marinko Maslarić, šef Katedre za logistiku i intermodalni transport
45. prof. dr Dragana Šarac, šef Katedre za poštanski saobraćaj i komunikacije
46. prof. dr Ksenija Doroslovački, šef Katedre za matematiku
47. prof. dr Ivana Lončarević, šef Katedre za fiziku
48. prof. dr Vesna Bogdanović, šef Katedre za društvene nauke
49. prof. dr Lidija Krstanović, šef Katedre za animacije u inženjerstvu
50. prof. dr Dragan Spasić, šef Katedre za tehničku mehaniku
51. prof. dr Sandra Dedijer, šef Katedre za grafičko inženjerstvo i dizajn

STUDENTI:

52. Đorđe Radonić
53. Jovica Ašćerić
54. Bojan Radovanović
55. Anđela Živković
56. Boris Jocev
57. Dušan Vojvodić
58. Ognjen Kilibarda
59. Bojan Blagojević
60.  Aleksandar Erdeljan
61.  Katarina Marinković
62. Nikola Jelić
63. Mirko Vojinović