Predmet: Fizika (17 - BMI93)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena fizika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 22.10.2012..

Sticanje osnovnih znanja iz fizike.
Stečena znanja omogućavaju razumevanje fizičkih procesa na kojima se zasniva rad tehničkih uređaja.
Fundamentalne sile u prirodi. Biomehanika (čvrsta tela u ravnoteži, centar mase i gravitacije, poluge i sistem poluga, lokomotorni sistem čoveka. Realni sistemi i elastičnost. Biomaterijali). Osnovi mehanike fluida. Prvi i drugi princip termodinamike. Entropija. Fazni prelazi. Difuzija, prenos toplote i viskoznost. Harmonijske oscilacije. Talasno kretanje i akustika. Talasna jednačina. Doplerov efekat. Jačina i nivo jačine zvuka. Ultrazvuk. Talasna optika. Interferencija, difrakcija, disperzija i polarizacija svetlosti. Osnovni zakoni geometrijske optike. Optički instrumenti. Struktura atoma i molekula-energetski nivoi. Fluorescencija i fosforescencija. Stimulisana emisija svetlosti. Laseri. Laserska pinceta. Korpuskularna priroda svetlosti. Fotoelektrični efekat i primena. X-zračenje (CT). Talasna priroda čestice. Elektronski talas. Elektronski mikroskop. Fizičke osnove nuklearne tehnike. Radioaktivni raspadi. Fisija i fuzija.
Predavanja; laboratorijske vezbe; računske vežbe; konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen odgovarajućim primerima koji ilustruju primenu teorije na rešavanje zadataka. Laboratorijske vežbe obuhvataju eksperimente iz oblasti koje su obuhvaćene planom i programom. Na računskim vežbama rade se karakteristični zadaci i produbljuje se gradivo izloženo na predavanjima. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Delovi gradiva koji predstavljaju logičke celine mogu se polagati u toku izvođenja nastavnog procesa preko kolokvijuma. Završni ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo ispita je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kozmidis-Luburić, U., Grujić, S.Fizika2016Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Stanković, S.Fizika ljudskog organizma2006Prirodno matematički fakultet, Novi SadSrpski jezik
Satarić, M., i drZbirka zataka iz fizike2015Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Završni ispit - I deoneda35.00
Završni ispit - II deoneda35.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Samardžić dr Selena
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Lakatoš Robert
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Beljin-Čavić Milica
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Lakatoš Robert
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rikalo Aleksandar
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Rikalo Aleksandar
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Lakatoš Robert
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Beljin-Čavić Milica
Asistent

Laboratorijske vežbe