Predmet: Administracija baza podataka (17 - SIT063)


Osnovne informacije

KategorijaStručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 21.08.2017..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Osnove baza podatakadada
Razumevanje komponenti koje čine oblast administracije baza podataka.
Tokom ovog kursa studenti stiču veštine instaliranja, konfigurisanja i administriranja sistema baza podataka.
Zadaci administracije baza podataka. Instalacija i ažuriranje softvera baza podataka. Standardi i procedure. Fizičko projektovanje baza podataka. Integritet i bezbednost podataka. Bekap i oporavak baza podataka. Upravljanje performansama. Alati za administraciju odabranih sistema baza podataka - MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL i MySQL.
Oblici izvođenje nastave su: Predavanja, računarske vežbe, izrada domaćih zadataka i konsultacije. Na predavanjima se korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktičan deo gradiva studenti savladavaju na računarskim vežbama kroz obavezne zadatke koje rešavaju uz pomoć izvođača nastave ili samostalno. Student je obavezan da demonstrira samostalnost u rešavanju zadataka, odnosno da demonstrira razumevanje rešenja. Na konsultacijama se studentima daju dodatna objašnjenja sadržaja izlaganih na predavanjima i vežbama. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa laboratorijskih vežbi i usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Craig S. MullinsDatabase Administration: The Complete Guide to DBA Practices and Procedures (2nd Edition)2012Addison-WesleyEngleski
Date, C.J.An Introduction to Database Systems, (8th Edition)2003Pearson, BostonEngleski
Галић З.Геопросторне базе података2006Голден Маркетинг - Техничка књигаSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Složeni oblici vežbidada40.00
Prezentacijadada10.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Bender mr Miroslav
Predavač

Predavanja
Nedostaje slika

Sakal Francišković Teodor
Saradnik u nastavi

Računarske vežbe