SPISAK ČLANOVA DEKANSKOG KOLEGIJUMA


25.06.2014. - 14:07 
SPISAK ČLANOVA DEKANSKOG KOLEGIJUMA
SA MANDATNIM PERIODOM 1.10.2018. – 30.09.2021.

Na osnovu člana 57. Statuta Dekanski kolegijum čine: dekan, prodekani, direktori departmana i predstavnik sindikalne organizacije, a ukoliko se raspravlja o pitanjima iz delokruga njihovog rada na sednice se pozivaju i: interni revizor, rukovodilac doktorskih studija Fakulteta, predstavik odeljenja za kvalitet, direktor Računarskog centra, šef Studentske službe i drugi zaposleni ukoliko za tim postoji potreba. Imajući u vidu navedeno Dekanski kolegijum  čine:

1. prof. dr Rade Doroslovački, dekan
2. prof. dr Dragiša Vilotić, prodekan za nastavu
3. prof. dr Vladimir Katić, prodekan za finansije
4. prof. dr Srđan Kolaković, prodekan za investicije i saradnju sa privredom
5. prof. dr Darko Stefanović, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju
6. Dejan Naćić, student prodekan
7. dr Sebastian Baloš, direktor Departmana za  proizvodno mašinstvo
8. dr Dragan Ružić, direktor Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
9. dr Miroslav Kljajić, direktor Departmana za energetiku i procesnu tehniku
10. dr Livija Cvetićanin, direktor Departmana za tehničku mehaniku i dizajn u tehnici
11. dr Miodrag Đukić, direktor Departmana za računarstvo i automatiku
12. dr Boris Dumnić, direktor Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
13. dr Vlastimir Radonjanin, direktor Departmana za građevinarstvo i geodeziju
14. dr Dragan Jovanović, direktor Departmana za saobraćaj
15. dr Jelena Atanacković Jeličić, direktor Departmana za arhitekturu i urbanizam
16. dr Bojan Lalić, direktor Departmana za industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
17. dr Dejan Ubavin, direktor Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine
18. dr Dragoljub Novaković, direktor Departmana za grafičko inženjerstvo i dizajn
19. dr Mila Stojaković, direktor Departmana za opšte discipline u tehnici
20. Valentina Vrebalov, predstavnik sindikalne organizacije