SPISAK ČLANOVA DEKANSKOG KOLEGIJUMA


01.11.2021. - 08:00 
SPISAK ČLANOVA DEKANSKOG KOLEGIJUMA

Na osnovu člana 57. Statuta Dekanski kolegijum čine: dekan, prodekani, direktori departmana i predstavnik sindikalne organizacije, a ukoliko se raspravlja o pitanjima iz delokruga njihovog rada na sednice se pozivaju i: interni revizor, rukovodilac doktorskih studija Fakulteta, predstavik odeljenja za kvalitet, direktor Računarskog centra, šef Studentske službe i drugi zaposleni ukoliko za tim postoji potreba. Imajući u vidu navedeno Dekanski kolegijum  čine:

1. prof. dr Srđan Kolaković, dekan
2. prof. dr Aleksandar Kupusinac, prodekan za nastavu
3. prof. dr Boris Dumnić, prodekan za finansije
4. prof. dr Sebastian Baloš, prodekan za investicije i saradnju sa privredom
5. prof. dr Darko Stefanović, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju
6. Marko Starović, student prodekan
7. prof. dr Dejan Lukić, direktor Departmana za  proizvodno mašinstvo
8. prof. dr Jovan Dorić, direktor Departmana za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
9. prof. dr Miroslav Kljajić, direktor Departmana za energetiku i procesnu tehniku
10. doc. dr Sanja Ožvat, direktor Departmana za tehničku mehaniku
11. prof. dr Milan Vidaković, direktor Departmana za računarstvo i automatiku
12. prof. dr Mirjana Damnjanović, direktor Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
13. prof. dr Igor Peško, direktor Departmana za građevinarstvo i geodeziju
14. prof. dr Dragan Jovanović, direktor Departmana za saobraćaj
15. prof. dr Jelena Atanacković Jeličić, direktor Departmana za arhitekturu i urbanizam
16. doc. dr Nemanja Tasić, direktor Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment
17. prof. dr Dejan Ubavin, direktor Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
18. prof. dr Nemanja Kašiković, direktor Departmana za grafičko inženjerstvo i dizajn
19. prof. dr Nebojša Ralević, direktor Departmana za opšte discipline u tehnici
20. doc. dr Nemanja Tasić, predstavnik sindikalne organizacije