Predmet: Matematika 2 (17 - BMI92)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.10.2012..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti Matematičke analize.
Student je osposobljen da stečena znanja koristi u daljem obrazovanju u drugim predmeta studijskog programa u kojima se primenjuju pojmovi i tehnike kojima je ovladao.
Predavanja (Teorijska nastava): Neodređeni integral; određeni integral i primena. Obične diferencijalne jednačine prvog i višeg reda. Linearne diferencijalne jednačine n-tog reda. Brojni red, definicija i osnovne osobine. Funkcionalni niz i red, stepeni red. Dvostruki i krivolinijski integral. Kompleksna analiza – diferencijalni i integralni račun. Košijeve teoreme i formule, Loranov red, singulariteti, reziduum. Furijeov red i transformacija. Laplasova i inverzna Laplasova transformacija sa primenama. Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja, auditorne vežbe, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Novković, M., i drZbirka rešenih zadataka iz matematičke analize 12011Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kovačević, I. i dr.Matematička analiza 1 : diferencijalni i integralni račun, obične diferencijalne jednačine2011Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Stojaković, M.Matematička analiza 22002Vedes, BeogradSrpski jezik
Ralević, N., Čomić, L., Pantović, J.Zbirka rešenih zadataka iz matematičke analize 22010Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Buhmiler, S., Duraković, N., Ralević, N.Zbirka rešenih zadataka iz integralnog računa2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda10.00
Praktični deo ispita - zadacineda60.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Buhmiler dr Sandra
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Duraković dr Nataša
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Đurđević Andrea
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Blesić Andrija
Asistent

Auditorne vežbe