Predmet: Statističke osnove, obrada i modelovanje biomedicinskih signala (12 - BMI105)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 05.11.2012..

Cilj predmeta je uvođenje elemenata digitalne obrade signala, teorije verovatnoće i slučajnih procesa neophodnih za savladavanje metodoloških pristupa u statističkoj obradi biomedicinskih signala. Studenti će se upoznati upoznati sa teorijskim osnovama i primerima osnovnih metoda obrade signala, prilagiđenih biomedicinskim aplikacijama.
Studenti će upoznati osnovne osobine anlognih i digitalnih signala i sistema, kao i osnovnih alata koji se koriste za njihovu analizu. Savladaće primenu teorije verovatnoće i slučajnih procesa u obradi signala, sa akcentom na analizi biomedicinskih signala sa aspekta slučajnih procesa, njihovih osobina i principa njihove analize.
- Uvod - ponavljanje: analogni signali i sistemi, osnovne operacije nad signalima, korelacija, konvolucija, Furijeova transformacija - Digitalni signali i sistemi, teorema o odmeravanju - Z transformacija, Furijeova transofrmacija diskretnih signala, FIR i IIR sistemi - Diskretna Furijeova transformacija, praktično izračunavanje spektra, primene - Prostor verovatnoće - Jednodimenzionalna i višedimenzionalna slučajna promenljiva diskrtenog i apsolutno neprekidnog tipa - Centralne granične teoreme - Uvod u teoriju slučajnih procesa - Stacionarni i ergodični slučajni procesi
Predavanja, računarske vežbe i konsultacije
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Mila StojakovićVerovatnoća, statistika i slučajni procesi2007FTN, Novi SadSrpski jezik
Miodrag V. PopovićSignali i sistemi2006Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Miodrag V. PopovićDigitalna obrada signala1997NaukaSrpski jezik
G. LukatelaStatistička teorija telekomunikacija i teorija informacija1991Građevinska knjigaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene računarske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda80.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Lončar-Turukalo dr Tatjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Grbić dr Tatjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mijatović dr Gorana
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Starčević Đorđe
Istraživač saradnik

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ostojić Vladimir
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe