Predmet: Neuroinženjering (12 - BMI113)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastAutomatika i upravljanje sistemima
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 08.10.2012..

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti neuroinženjeringa.
Ovaj predmet pruža inženjerski pristup nervnom sistemu i nadovezuje se na predmet “Neurofiziologija i medicinska rehabilitacija”. Stečena znanja o inženjerskim tehnikama i instrumentaciji koja se koriste u cilju boljeg razumevanja funkcionisanja nervnog sistema, te mogućnostima poboljšanja funkcionalnosti u slučaju raznih patologija. Stečena znanja o mehanizmima funkcionisanja senzorno – motornog sistema. Razumevanje poremećaja u senzorno – motornom sistemu. Stečena znanja o tehnikama za projektovanje interfejsa između nervnog sistema i mašina (Brain Machine Interface – BMI, Brain Computer Interface – BCI). Stečena znanja o mogućnostima korišćenja neuralnih implantata i njihovog povezivanja sa spoljašnjim uređajima.
Neuroinženjering: uvod i definisanje oblasti istraživanja. Inženjerska analiza nervnog sistema. Parametri ENG signala. Određivanje brzine provođenja nerva. Parametri EEG signala. Evocirani potencijali i metode obrade evociranih potencijala. Linearni i nelinearni algoritmi za analizu EEG signala. Metode za mapiranje mozga. Modeliranja i simulacije nervnog sistema. Struktura interfejsa nervnog sistema čoveka sa mašinom - računarom (BMI, BCI). Hardverske osnove BCI sistema i analiza signala. Projektovanje BCI sistema: elektrode, pojačavači, kola za obradu signala. Komandno-upravljački interfejsi zasnovani na BCI. Biološke povratne sprege (Neurofeedback - NF). Karakteristike NF sistema. Primene BCI i NF. Transkranijalna magnetska stimulacija (TMS). Upotreba TMS-a za identifikaciju karakteristika nervnog sistema. Priprema studenata za projektovanje biomedicinskih sistema koji mogu da se implantiraju.
Predavanja. Računarske i laboratorijske vežbe. Konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Dejan Popović, Mirjana Popović, Milica JankovićBiomedicinska merenja i instrumentacija2010Akademska misao, BeogradSrpski jezik
Popović D, Sinkjær T.Control of movement for physically disabled2000Springer-Verlag, LondonEngleski
Eric Kandel, James Schwartz, Thomas JessellPrinciples of Neural Science2000McGraw-HillEngleski
Guido Dornhege, José del R. Millán, Thilo Hinterberger, Dennis J. McFarland, Klaus-Robert MüllerToward Brain-Computer Interfacing2007The MIT Press Cambridge, MassachusettsEngleski
Metin AkayHandbook of Neural Engineering2007IEEE Press, John Wiley & Sons, Inc.Engleski
Daniel J. DiLorenzo, Joseph D, BronzinoNeuroengineering2008CRC Press, Taylor & Francis GroupEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Jorgovanović dr Nikola
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bojanić dr Dubravka
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vrtunski dr Milan
Asistent sa doktoratom

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kamenko Ilija

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Popov Nikola
Asistent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mejić dr Luka
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Popov Nikola
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Krajoski Goran
Asistent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Kamenko Ilija

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Vrtunski dr Milan
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mejić dr Luka
Docent

Računarske vežbe