doc. dr Luka Mejić


Nedostaje slika

dr Luka Mejić

Docent


Telefon(021) 485-2446
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Luka Mejić je rođen 17. decembra 1992. godine u Novom Sadu. Završio je Osnovnu školu "Jovan Jovanović-Zmaj" u Sremskoj Kamenici a zatim upisuje prirodno-matematički smer Gimnazije "Jovan Jovanović-Zmaj" u Novom Sadu koji završava 2011. godine. U periodu od 2011. do 2015. godine studirao je osnovne akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na odseku za računarstvo i automatiku, gde diplomira 03. jula 2015. godine sa temom "Sistem za prikaz podataka sa EMG holter uređaja u realnom vremenu". Odmah nakon, upisuje master akademske studije na istom odseku i masterira 28. juna 2016. godine na temu "Mioelektrični interfejs za kontrolu prostetičke šake" sa prosečnom ocenom 10,00. Tokom master akademskih studija radio je pri Katedri za automatiku i upravljanje sistemima u zvanju saradnika u nastavi. Doktorske studije je upisao 2016. godine na Fakultetu tehničkih nauka, na Odseku za računarstvo i automatiku i tada biva izabran u zvanje asistenta. U oktobru 2019. godine brani doktorsku disertaciju pod nazivom "Metode automatske konfiguracije soft senzora" i nakon toga biva izabran u zvanje docenta.

Docent
03.06.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik na projektu01.10.2015.01.01.2016.Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Asistent01.02.2017.Katedra za sisteme, signale i upravljanje
Saradnik u nastavi01.02.2016.Katedra za automatsko upravljanje
NazivU Ustanovi
Sistem za prikaz podataka sa EMG holter uređaja u realnom vremenu

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Metode automatske konfiguracije soft senzora

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2019

Mioelektrični interfejs za kontrolu prostetičke šake

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMejić L., Stanišić D., Ilić V., Jakovljević B., Jorgovanović N.: A novel algorithm for dead time estimation between soft sensor inputs and output, Computers & Chemical Engineering, 2019, Vol. 124, pp. 153-161, ISSN 0098-1354
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTomašević O., Mejić L., Stanišić D., Ilić V.: Physiological Data Acquisition System for a Biomedical Engineering Education, 5. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Palić, 11-14 Jun, 2018, ISBN 978-86-7466-752-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMejić L., Jorgovanović N., Došen S., Ilić V., Tepić Ž.: Analysis of the Myoelectric Signal Features During the Grasping, 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor, 13-16 Jun, 2016, ISBN 978-86-7466-618-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLazarević S., Čongradac V., Bojanić D., Mejić L., Tomić I.: Modeling of Solar Heat Gain of Thermal Zone, 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor, 13-16 Jun, 2016, pp. 1-5, ISBN 978-86-7466-618-0
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaTomašević O., Mejić L., Stanišić D., Ilić V., Gašparič F., Gašparić F.: A Portable Device for Physiological Measurements in Biomedical Engineering Education, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2019, Vol. 16, No 1, pp. 55-70, ISSN 1451-4869, UDK: 621.3
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMejić L., Došen S., Ilić V., Stanišić D., Jorgovanović N.: An Implementation of Movement Classification for Prosthesis Control Using Custom-Made EMG System, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2017, Vol. 14, No 1, pp. 13-22, ISSN 1451-4869, UDK: 621.3
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaMejić L.: Metode automatske konfiguracije soft senzora, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2019
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka03.06.2020.
AsistentAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka01.02.2020.
AsistentAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka01.02.2017.
Saradnik u nastaviAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka01.02.2016.