Asistent-master dr Luka Mejić


Nedostaje slika

dr Luka Mejić

Asistent-master


Telefon(021) 485-2446
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master

Luka Mejić je rođen 17. decembra 1992. godine u Novom Sadu. Završio je Osnovnu školu "Jovan Jovanović-Zmaj" u Sremskoj Kamenici a zatim upisuje prirodno-matematički smer Gimnazije "Jovan Jovanović-Zmaj" u Novom Sadu koji završava 2011. godine. U periodu od 2011. do 2015. godine studirao je osnovne akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na odseku za računarstvo i automatiku, gde diplomira 03. jula 2015. godine sa temom "Sistem za prikaz podataka sa EMG holter uređaja u realnom vremenu". Odmah nakon, upisuje master akademske studije na istom odseku i masterira 28. juna 2016. godine na temu "Mioelektrični interfejs za kontrolu prostetičke šake" sa prosečnom ocenom 10,00. Tokom master akademskih studija radio je pri Katedri za automatiku i upravljanje sistemima u zvanju saradnika u nastavi. Doktorske studije je upisao 2016. godine na Fakultetu tehničkih nauka, na Odseku za računarstvo i automatiku i tada biva izabran u zvanje asistenta.

Asistent-Master
01.02.2017.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik na projektu01.10.2015.01.01.2016.Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Saradnik u nastavi01.02.2016.Katedra za automatsko upravljanje
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Član saveta fakulteta16.05.2018.Fakultet tehničkih nauka
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Sistem za prikaz podataka sa EMG holter uređaja u realnom vremenu

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Metode automatske konfiguracije soft senzora

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2019

Mioelektrični interfejs za kontrolu prostetičke šake

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2016

ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka01.02.2017.
Saradnik u nastaviAutomatika i upravljanje sistemimaFakultet tehničkih nauka01.02.2016.