Predmet: Obrada slike u medicini (12 - BMI121)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.11.2012..

Primena savremenih metoda obrade i analize medicinskih slika. Upoznavanje sa osnovnim pravcima razvoja mašinskog vida (kompjuterske vizije) u medicini i rešavanje konkretnih problema iz analize i obrade medicinskih slika.
Upoznavanje osnovnih pojmova medicinske slike i korisnih alata u analizi slike: multiveličinsku aanalize i optimizacije. Praktična primena metoda na obradu digitalnih rendgen snimaka za dijagnostički prikaz. Upoznavanje sa savremenim algoritmima analize medicinske: registracija – uspostavljanje geometrijske korespondencije medu slikama, segmentacija – podela slike na smišljene celine kao i modeliranju oblika i pojava u medicinskim slikama
- Osnovni pojmovi – digitalna medicinska slika 2D i 3D, modaliteti, rezolucija, izotropija, dinamicka slika, vremenska rezolucija, interpolacija - Multivelicinska analiza slike – analiza i sinteza, Gausova i Laplasova piramida, orijentisane piramide, vejvleti, DWT - Obrada medicinske slike za prezentaciju - digitalni rendgen snimci, gama i korekcije MTF-a, normalizacija, izvori i skidanje šuma, optimalan opseg - Optimizacija – metode (gradijent, simpleks, LM...), merenje distance, testiranje hipoteza - Registracija – normalizacija slike, (perspektivne) transformacije slike, deformacije, deformabilna registracija, deformaciona polja, fluidne registracije, objektivne mere (MI, abs diff, sum sq) - Segmentacija – segmentacija po iluminaciji, zmije, level sets, mean shift, graf cuts, Markovljeva proizvoljna polja - Modeliranje oblika i pojava – statisticki modeli oblika, aktivni modeli pojave (AAM)
Laboratorijske vežbe u programskom okruženju Matlab
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ralph SchaetzingTaking Image Processing to the Next Level2007AgfaEngleski
Wolfgang Werner BirkfellnerApplied Medical Image Processing: A Basic Course2010Taylor and FrancisEngleski
V. PetrovićObrada Slike u Medicini2012SkriptaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada30.00
Završni ispit - I deoneda40.00
Završni ispit - II deoneda30.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Petrović dr Vladimir
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Starčević Đorđe
Istraživač saradnik

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mijatović dr Gorana
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ostojić Vladimir
Asistent sa doktoratom

Računarske vežbe